Röstberättigad

Röstberättigad (i äldre svenska och i finlandssvenska valberättigad) är den person som har rätt att rösta i ett val. Oftast handlar det om rätten att rösta på ett parti och/eller en politiker vid allmänna val. Även i olika ideella organisationer, bostadsrättsföreningar, religiösa samfund, idrottsklubbar m.m. förrättas val. Att vara valberättigad sammanhänger vanligen med att personen är myndig och dessutom är medborgare i landet eller medlem i föreningen. Inte sällan krävs dessutom att den enskilde ska ha varit medborgare eller medlem en viss tid innan han eller hon får rösta. I vissa länder krävs aktiv registrering i vallängden för rösträtt i politiska val. I många fall blir personen valbar samtidigt som han eller hon blir valberättigad.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I Sverige gäller följande regler i val:

  1. Riksdagsval: Myndig medborgare är röstberättigad.
  2. Kommunval: Myndig och folkbokförd i Sverige under tre år är röstberättigad. Medborgare i EU-land: Myndig och folkbokförd i Sverige.
  3. Europaparlamentsval: Myndig medborgare är röstberättigad. Medborgare i EU-land: Röstberättigad om han får rösta i svenskt kommunval, och inte får rösta i EU-valet i något annat EU-land.

I Sverige förs röstberättigade automatiskt upp på röstlängden, med undantag för medborgare i andra EU-länder vid val till Europaparlamentet.

Läs mer om:
Mandat

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar