Särkullbarn

Särkullbarn är beteckningen på de barn till en make som inte den andra maken också är förälder till. Särkullbarn har enligt huvudregeln i 3 kap 1 § ärvdabalken alltid rätt att få ut sin arvslott efter sin förälder när föräldern avlidit.[1]

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Undantag gäller för det fall där boet är så litet att den efterlevande kan tillämpa 3 kap 2 § andra st ÄB.[2]

Om alltså den efterlevande – efter det bodelning har genomförts och eventuell enskild egendom beaktats – inte har egendom till ett värde motsvarande fyra basbelopp så kan han/hon få ut denna rätt ur den avlidnes egendom, vilket inkräktar på särkullbarnets arvslott. Särkullbarnet måste då vänta med att få ut hela eller delar av sitt arv till dess att också den efterlevande maken har avlidit enligt 3 kap 2 § ÄB.[3]

Begreppet kan även användas i ett samboförhållande. Då är ett särkullbarn endast barn till den ena parten i samboförhållandet.

Noter

  1.  https://lagen.nu/1958:637#K3P1
  2.  https://lagen.nu/1958:637#K3P1S2
  3.  https://lagen.nu/1958:637#K3P2

Läs mer om:
Äktenskap
Samboförhållande
Äktenskapsförord
Skilsmässa
Arv
Bouppteckning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar