Semesterlagen

Semesterlagen, SFS 1977:480
Semesterlagen reglerar miniförmånerna vad avser semesterledighet, semester- lön och semesterersättning. En arbetstagare har rätt till tjugofem semester- dagar varje semesterår. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

 Semesterlagen innehåller bl.a. bestämmelser om följande:

 • Semesterledighet och semesterlön.
   
 • Hur semesterledigheten beräknas.
   
 • När förläggningen av semesterledighet ska vara.
   
 • Hur semesterlönen räknas ut.
   
 • Hur semesterledighet och semesterlön kan sparas.
   
 • Semesterersättning.

Lämna en kommentar