Skyddskommitté

Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsättes, ska finnas skyddskommitté. Den ska vara sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbets- tagare, om det begäres av arbetstagarna.

Skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbets-miljöförhållanden.

I skyddskommittén ska behandlas frågor om

 1. företagshälsovård
   
 2. handlingsplaner enligt 3 kap. 2 a §
   
 3. planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation
   
 4. planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
   
 5. upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön
   
 6. arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället

Läs mer om:
Arbetsmiljö

Lämna en kommentar