Skyddstillsyn

Den som döms till skyddstillsyn ställs under övervakning i tre års tid. Övervakningen kan återupptas under prövotiden som löper i tre år från domsdatum. Övervakningen administreras av frivården. Förutom själva övervakningen påminner påföljden om villkorlig dom. Under prövotiden ska den dömde vara skötsam och försörja sig efter förmåga. Samtidigt med domen utser tingsrätten en övervakare, som ska hjälpa och stödja den dömde.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Tingsrätten kan i domen ge föreskrifter om till exempel läkarvård, arbete och bostad under prövotiden.

Skyddstillsynen kan också förenas med fängelse eller med skyldighet att underkasta sig vård enligt en i förväg upprättad behandlingsplan (kontraktsvård). Skyddstillsynen kan även förenas med dagsböter och/eller med en skyldighet att utföra oavlönat arbete under viss tid (samhällstjänst).

Kort tid efter det att domen har meddelats kontaktar frivården den som har dömts till skyddstillsyn för ett samtal. Frivården leder övervakningen, som i regel pågår i ett år från dagen för tingsrättens dom.

Om den dömde missköter sig kan han få ändrade eller nya föreskrifter eller en varning. Den dömde kan också i vissa fall omhändertas. Vid allvarlig misskötsamhet kan skyddstillsynen komma att upphävas och ersättas av en annan påföljd, till exempel fängelse.

Om den som fått skyddstillsyn begår nya brott under prövotiden kan tingsrätten i det nya målet bland annat förordna att både prövotiden och övervakningstiden förlängs. Skyddstillsynen kan också ersättas av en annan påföljd.

Läs mer om:
Åtal
Stämning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar