SWOT

SWOT-analys (SWOT är en akronym byggd på de engelska orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats") är ett frekvent förekommande företagsekonomiskt planeringshjälpmedel, där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det hindrar inte alla möjliga typer av organisationer att använda sig av SWOT, som t.ex. statliga institutioner, daghem, fotbollsklubbar och syföreningar. Det går också bra att göra en SWOT som person, t.ex. vid ett yrkesval. Nedan ges några exempel på vad som kan förekomma i en mer företagsekonomiskt hållen SWOT.

Styrkor

 • man är marknadsledare
 • goda resurser
 • bra kompetens

Svagheter

 • okänd bland kunderna
 • dålig kvalitet
 • höga priser

Möjligheter

 • ekonomiskt klimat (låg- eller högkonjunktur)
 • demografiska förändringar (åldersfördelning, socialklass)
 • teknik (nya uppfinningar)

Hot

 • konkurrenternas aktivitet (ny lansering av en produkt)
 • demografiska
 • politiska (olika förbud, regleringar)

SWOT-analysen brukar även användas i samband med s.k. PEST- eller STEEP-analys, vilka är olika modeller för att kategorisera omvärlden.
 

Denna artikel samt bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar