Trådlöst nätverk

Ett trådlöst nätverk är ett nätverk som är byggt för att kunna sända data mellan olika noder via radio. Trådlösa nätverk finns av olika typer men lokala WLAN och regionala WMAN är vanligast. Användningen av trådlösa nätverk har växt mycket de senaste åren.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Trådlösa nätverk kan sättas upp på flera sätt. Man kan ha ett så kallat point-to-point-nätverk, ett ad-hoc-nätverk, där två noder ansluter till varandra direkt eller meshnätverk där flera noder ansluter till varandra. Man kan också ha en central nod, en accesspunkt, som flera klienter ansluter till. En nod kan i sin tur anslutas till internet och på så sätt ge det trådlösa nätverket tillgång till internetuppkoppling.

Trådlösa nätverk skyddas normalt av bland annat kryptering för att försöka hindra otillbörligt utnyttjande och avlyssning.

En typ av trådlösa nätverk med flera mils räckvidd som sätts upp av radioamatörer kallas för Hinternet[1].

Noter

  1.  Metro – Bygg ett trådlöst nätverk som når fyra mil hemifrån

Läs mer om:
World Wide Web
Internet
Informatik
Informationsteknik
Datavetenskap

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar