Tredje man

Tredje man är en juridisk term som åsyftar en person, fysisk eller juridisk, som berörs av ett rättsförhållande men som inte är part av detsamma.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ett vanligt exempel är när allmänheten (tredje man) drabbas av en strejk på arbetsmarknaden, även om de inte är del av parterna som förhandlar om ett avtal.

I folkrättsliga och andra mellanstatliga sammanhang och vid internationell handel talar man på samma sätt om tredje land när man avser ett annat land än det där någon av avtalsparterna hör hemma.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar