Flödesbaserad lönsamhetsanalys

Följande material har vi fått av Börje Paulsson, VD ScoreBase AB. Han vill göra oss uppmärksamma på att det kan finnas dold lönsamhet i ett företag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Flödesbaserad lönsamhetsanalys

Flödesbaserad lönsamhetsanalys tar fram den DOLDA LÖNSAMHETEN så att du kan skapa affärer av det som finns men inte syns!

Att det finns dold lönsamhet beror på att standardsystemens statiska information bara visar halva sanningen. Med en flödesbaserad genomlysning av verksamheten utifrån kunder och marknader erhålles en transparans som tar fram verksamhetens dolda lönsamhet.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Genom att beräkna värdekedjor från kund via lager till produktion/inköp får du nettomarginal / kund / säljare/ marknad. Jämför standardsystemens bruttomarginal (BM). Du kan då påverka kundlönsamheten i produktionen, på marknadssidan och värdera övriga avdelningars bidrag ner till respektive kundrelation. ”Sanna” A-, B och C-kunder (nettomarginal) kan analyseras med sina respektive produkter. Produkter som kan vara både lönsamma eller olönsamma mätt i BM. En ”låg-BM-produkt” till en kund som köper till ett bra pris, eller köper andra lönsamma produkter eller har låga kundkostnader kan vara en lönsam produkt. Med fokus på kundens lönsamhet synliggörs dold produktlönsamhet.

Inom ramen för värdekedjans flödesanalys får du också lönsamheten / per produkt / produktgrupp / produktionsenhet. Jmf BM idag. På det sättet kan du påverka produkt-/ produktgrupp-/produktionsenhets överskott efter både rörliga och fasta produktkostnader när de analyseras i sitt sammanhang från inköp/produktion till lager. Men också upptäcka hur samma produkts lönsamhet varierar – se ovan om kundlönsamhet! Flödesanalysen ger på så sätt upphov till ”interna” affärsmöjligheter ”längs värdekedjan” där pris, produkterbjudande, kundkostnader ställs mot produkt- överskott/-kostnader när man har full kontroll på hela flödet. På det sättet kan du skapa bästa möjliga kundlönsamhet. Flödesanalysen med fokus på kundlönsamhet tar på det sättet fram dold lönsamhet.

Vill du utöka analysen gör du en kundvärdeanalys som komplement till kundlönsamhetsanalysen av ett urval slumpmässigt valda ”sanna” A-, B- och C-kunder (baserat på nettomarginal inte BM – se ovan) som ger svar på frågor om företagets produkter, kundrelationer, vad kunderna önskar mer, ideér till produktutveckling och liknande.

Hur gör man då denna flödesanalys? Har man ett mindre antal produkter och kunder så kan man indela produkter och kunder i grupper som ur kapacitetssynpunkt = fast kostnad per produkt och kund, är någorlunda lika. Rörlig produktkostnad = ingående material och rörlig kundkostnad = specifika kundkostnader (frakt, rabatt o likn.). Därefter väljer man en analysperiod t.ex. en vecka eller en månad och genom de förenklingar som beskrivits kan man t.ex. m h a excel då få upp en flödesanalys där sedan fördelningarna kan ligga kvar så att man bara fyller på med nästa periods input.

Värdekedjans start är producerad volym / produkt till marknadspris. Därefter dras rörliga produktkostnader vilket ger TB1 eller bruttomarginal (BM). Från BM dras fasta produktkostnader och som resultat erhålles ett produktöverskott som antingen går in i lager eller går direkt mot kund. Från produktöverskottet dras så Rörliga och Fasta kundkostnader varefter kundlönsamheten erhålles som nettomarginal. För att nettomarginalen ska bli korrekt krävs att den prisjusteras för respektive kund.

Genom analys av värdekedjorna kommer den dolda lönsamheten fram som tidigare osynliga samband mellan produkter och kunder. Har man en större mängd produkter och kunder blir en manuell beräkning för omfattande och då finns en programvara hos ScoreBase AB som tagit fram metoden. För kontakt se www.scorebase.com där även information och hjälp med den manuella flödesanalysen kan erhållas.

Börje Paulsson
VD ScoreBase AB

© Börje Paulsson 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar