Handelsbolag – nettointäkt

Handelsbolag - nettointäkt

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

 

Handelsbolag – Nettointäkt

 
  Anm: Fyll enbart i fälten med 0 samt antal delägare. Övrigt beräknas automatiskt. 
OBS! Skriv tal i en följd utan mellanslag t.ex. 10000
 
 
  Intäkter    
  Försäljning vara/tjänst A
 
  Försäljning vara/tjänst B
 
  Övriga intäkter
 
  Summa intäkter      
 
       
  Kostnader    
  Inköp av varor
 
  Inköp av material
 
  Förbrukningsinventarier
 
  Personalkostnader
 
  Hyra av lokal
 
  Övriga kostnader för lokal
 
  Hyra av maskiner, utrustning mm
 
  Bilkostnader
 
  Resekostnader
 
  Bokföring och redovisning
 
  Marknadsföring och reklam
 
  Avskrivningar
 
  Övriga kostnader
 
  Summa kostnader     
 
       
       
  Handelsbolagets bruttovinst
 
       
  Beräknat resultat, delägare  
 
  Avsättning till egenavgifter, 25%       
 
  Nettointäkt per delägare  (före skatt) 
 
       
 
             
     

Lämna en kommentar