Lämna arbetsgivardeklaration

Arbetsgivardeklarationen avser hela företaget. Det innebär att du bara ska lämna en arbetsgivardeklaration även om du bedriver olika verksamheter, så länge som verksamheterna ingår i ett företag. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

När ska jag lämna arbetsgivardeklaration?

Som arbetsgivare ska du alltid deklarera arbetsgivaravgifter och avdragen skatt i månaden efter den då du betalat ut lönen eller en anställd fått en förmån. Det betyder att om du betalat ut lön i februari ska denna vara redovisad och inlämnad i arbetsgivardeklarationen den 12:e mars. I e-tjänsten kan du fylla i och lämna din deklaration redan cirka en månad innan sista deklarationsdagen.
 

Så här tar du reda på när du ska deklarera

Det smidigaste sättet att ta reda på när du ska deklarera är genom att logga in i Skatteverkets e-tjänsten Moms- och arbetsgivardeklarationer. Du hittar informationen under rubriken ”Ej lämnade deklarationer/beslutade uppgifter”.
 

Försenad arbetsgivardeklaration

Har du inte lämnat in din arbetsgivardeklaration i tid är det viktigt att du gör det så snart som möjligt. Du lämnar in din deklaration som vanligt även om den är försenad. Om det blir aktuellt med förseningsavgift får du först ett förslag till beslut om förseningsavgift, som du kan bemöta skriftligt. Därefter fattar Skatteverket beslut om du får förseningsavgift eller inte. Förseningsavgiften är 625 kronor.

Du kan bli beskattad (skönsbeskattad) även om du inte lämnar någon arbetsgivardeklaration. Det betyder att du kan komma att bli beskattad utifrån de uppgifter du tidigare lämnat till Skatteverket. Skatteverket kan också ta ut ett skattetillägg.

Om du lämnar in arbetsgivardeklarationen inom två månader efter beslutsmånaden för skönsbeskattningen tas skattetillägget bort.
 

Jag vill rätta min arbetsgivardeklaration

Om du upptäcker att du har gjort ett fel i en redan inlämnad arbetsgivardeklaration begär du att Skatteverket omprövar det tidigare beslutet. Det gör du genom att lämna en ny deklaration för den aktuella månaden.
 

Säsongsregistrerad arbetsgivare

Om du bara betalar ut lön någon gång per år kan du få en så kallad säsongsregistrering. Det innebär att du bara ska lämna in en arbetsgivar-deklaration för den månad du har gjort en löneutbetalning. Om du inte har betalat ut någon lön under året, ska du lämna en nolldeklaration i januari året efter.

Du kan bli registrerad som säsongarbetsgivare när du betalar ut lön eller annan ersättning vid ett fåtal tillfällen per år. Exempel på detta är om en bostadsrättsförening betalar ut styrelsearvode någon gång per år eller ett aktiebolag som gör skatteavdrag på utdelning en gång per år och i övrigt inte betalar ut någon ersättning. Det kan även vara företag som har starkt säsongbetonad verksamhet, till exempel en glasskiosk vars enda verksamhet är glassförsäljning och som har anställda endast under sommarmånaderna.
 

Källa: Skatteverket 2018

Lämna en kommentar