Likviditetsbudget

En likviditetsbudget görs eftersom betalningsströmmarna in och ut från företaget inte stämmer överens med intäkter och kostnader (resultatbudgeten). Vissa företag är också säsongsberoende och måste därför planera sin likviditetsbuffert efter detta.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Likviditetsbudgeten visar om pengarna räcker

Företagets planerade inbetalningar och utbetalningar sammanställs i en likvidi- tetsbudget för att visa företagets budgeterade likviditet vid olika tidpunkter. Likviditetsbudgeten sträcker sig över ett år men är sammanställd per månad.

I en likviditetsbudget är merparten av siffrorna inklusive moms. Undan- taget är försäkringar, amorteringar, räntor, viss hyra, skatter, arbetsgivaravgifter m.m. Likviditetsbudgeten visar på företagets kortsiktiga betalnings- förmåga.

Likvida medel är pengar som finns

  • som kontanter i företagets kassa
  • på företagets plusgirokonto
  • på företagets checkkonto
  • på företagets bankkonto (-konton)

Likvida medel handlar enbart om pengar och ingenting annat.

Strukturen på en likviditetsbudget är följande:

  IB (Ingående Behållning, d v s ingående likvida medel)
+ Inbetalningar
Utbetalningar

  UB (Utgående Behållning, dvs utgående likvida medel)

Denna struktur gäller både för en ”årsbudget” och en ”månadsbudget”. De pengar som exempelvis finns som likviditet i företaget den sist februari som Utgående Behållning (UB) är samma summa som finns den första mars som Ingående Behållning (IB).

Ett annat sätt att visa strukturen på en likviditetsbudget är följande:

+ Förväntade inbetalningar
Förväntade utbetalningar

= Likviditetsöverskott (-underskott)
   
  Tillgång på likvida medel vid periodens början
+ Likviditetsöverskott (eller minus likviditetsunderskott)

= Tillgång på likvida medel vid periodens slut

Gör likviditetsbudgeten över ett antal tidsperioder (minst 12 månader) och gärna rullande. Därigenom får företaget en bra kontroll över hur betalningsströmmarna går och kan kompensera en period med en större summa utbetalningar än inbetalningar genom att ha byggt upp en likviditetsbuffert.

Här följer en skiss som visar hur den ena månadens utgående behållning (UB) av likvida medel blir nästa månads ingående behållning (IB).

likviditetsskiss 
 

Viktiga begrepp som måste förstås
Resultatbudget

Lämna en kommentar