Resultatbudget

Resultatbudgeten är en mycket viktig budget eftersom den visar på företagets långsiktiga överlevnad. I den sammanställs företagets beräknade intäkter och kostnader för att visa företagets budgeterade resultat för ett verksamhetsår. Siffrorna i budgeten är exklusive moms.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Intäkter minus kostnader ger företagets resultat

Normalt görs budgeten för ett verksamhetsår men det är helt upp till företaget att bestämma vilken period som man vill budgetera. Det finns företag som gör ”rullande” budgetar, d.v.s. man ser alltid minst 12 månader framåt. Ett riktigt ”genomgripande” budgetarbete görs dock bara någon gång per år.

Strukturen på resultatbudgeten är mycket enkel:

+ Intäkter
Kostnader

= Resultatet

Om det budgeterade resultatet blir negativt får företaget fundera på olika lösningar för att ändra på detta – innan det är för sent. Kostnaderna kanske kan minskas genom t.ex. billigare lokal, förhandla sig till bättre inköpspriser, ändra i företagets organisation. Intäkterna kan ökas genom att t.ex. priset ändras så att marginalen blir större, förändringar i sortimentet, anställa fler säljare. Som du förstår är budgetering till för att se vad som kan tänkas hända under vissa beräknade förutsättningar och företaget får tid att vidta olika åtgärder.

Att visa ett positivt resultat är nödvändigt om företaget ska överleva på sikt. På kort sikt – i ett uppbyggnadsskede – kan dock företagets resultat vara negativt. Hur länge detta kan fortgå beror på hur länge finansiärer är beredda att skjuta till kapital.

För ett nystartat företag är det nödvändigt att ha en väl genomarbetad resultat- budget att visa upp för eventuella långivare. De vill självklart veta om de vågar låna ut pengar till företaget.

Då företagets ställer upp sin budget är det viktigt att fundera på vilka poster som ska finnas med, med andra ord vilka intäkter och vilka kostnader kommer att uppstå under året. Det är inte särskilt roligt om det inträffar negativa överraskningar på grund av att kostnadsposter glömts bort.

Läs mer om: 

Viktiga begrepp som måste förstås
Likviditetsbudget

Lämna en kommentar