Viktiga begrepp som måste förstås

För att kunna budgetera på rätt sätt krävs att man har kunskap om några viktiga begrepp. Beroende på vilken budget som görs används olika ekonomiska begrepp. Tre viktiga begreppspar används.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Viktiga ekonomiska begreppspar

Först den teoretiska beskrivningen av

Utgifter: Priset för anskaffade resurser.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Inkomster: Värdet av sålda tjänster eller varor.

Utbetalningar: Minskningar av likvida medel.

Inbetalningar: Ökningar av likvida medel.

Kostnader: Är värdet av de resurser som förbrukas i ett företag under en period, till exempel ett år.

Intäkter: Är värdet av de prestationer som företaget utför under en period, till exempel ett år.

Utgifter: Avser anskaffningstillfället.
Inkomster:
Avser försäljningstillfället

Utbetalningar: Avser betalningstillfället.
Inbetalningar:
Avser betalningstillfället.

Kostnader: Avser förbrukningstillfället.
Intäkter:
Avser prestationstillfället.

Vid första anblicken känns kanske detta förvirrande men för att kunna göra olika budgetar på rätt sätt måste dessa begreppspar och deras betydelse förstås.

Du köper en PC till företaget för 12000 kr (vi bortser från momsen). Du hämtar den i en butik och får en faktura på datorn som ska betalas om 10 dagar.

En utgift för företaget uppstår den dag du tar hem datorn (anskaffningstillfället). Företaget gör en utbetalning till butikens bankgiro efter 10 dagar (betalnings- tillfället). Datorn beräknas hålla i tre år. Kostnaden för datorn blir då 4000 kr per år (förbrukningstillfället är tre år, avskrivningen 4000 kr per år).

Om vi ser det ur butikens perspektiv får de både en inkomst och en intäkt då du hämtar datorn och får en faktura. Inbetalningen kommer sedan efter 10 dagar.

Låt oss säga att du har ett måleriföretag och arbetar tre månader med att måla i ett nybyggt bostadsområde. Du fakturerar byggherren en gång per månad. Ditt måleriföretag får en intäkt under månaden som ni arbetat. Företagets inkomst uppstår då fakturan sänds till byggherren och inbetalningen sker då bygg- herren betalar fakturan till måleriföretagets bank- eller plusgirokonto.

En resultatbudget är en sammanställning över företagets intäkter minus kostnader som ger ett resultat för en kommande period (t.ex. ett år).

En likviditetsbudget visar tillgången på likvida medel vid periodens början (t.ex. en månad), förväntade inbetalningar och utbetalningar under perioden samt beräknad tillgång på likvida medel vid periodens slut.

Läs mer om: 

Resultatbudget
Likviditetsbudget

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar