Nuvärdet

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

 

Nuvärdet


Belopp som ska nuvärdesberäknas – z kr
Räntesats – %
Antal år – n år
Nuvärdet av z kr som utfaller efter n år
Anm: Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag. Använd punkt vid decimaltecken.

       

Lämna en kommentar