Personalliggare i vissa branscher

En personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök.Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Du måste enligt lag föra personalliggare om du bedriver verksamhet inom följande branscher:

Reglerna för hur du ska föra personalliggare varierar mellan olika branscher, men innehåll och syfte är det detsamma.
 

Vad ska du anteckna i personalliggaren?

Av personalliggaren ska ditt företags namn och personnummer eller organisationsnummer framgå. För varje verksamhetsdag ska följande framgå:

  • För- och efternamn samt personnummer för var och en som är verksam.
  • Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster. (En verksam kan alltså arbeta flera arbetspass under samma arbetsdag.) Anteckna arbetstiden i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar.

För även in personal som är oavlönad (till exempel praktikanter eller släktingar) eller som du hyrt in från ett bemanningsföretag. Du ska däremot inte föra in till exempel en servicetekniker från ett annat företag som tillfälligt utför ett arbete hos dig.

Du som för manuell personalliggare ska göra anteckningarna med beständig skrift, det vill säga med en penna vars skrift inte kan raderas.

Du kan låta någon annan föra personalliggaren i ditt ställe, men det är alltid du som har ansvaret för att det görs och på rätt sätt. Du ska föra personalliggaren löpande.
 

Skatteverket gör besök

Skatteverket får besöka din verksamhetslokal och en byggarbetsplats för att kontrollera att de som utför arbete där finns antecknade i personalliggaren. Personalliggaren ska finnas tillgänglig vid besöket. Om du inte själv är där måste det finnas någon annan som kan visa upp personalliggaren.

Vid besöket får Skatteverket kontrollera identiteten hos dem som utför arbete i din verksamhetslokal och byggarbetsplats. Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört personalliggare. Vi kan även ta ut en avgift om personalliggaren inte är förd på rätt sätt eller om den inte finns tillgänglig vid besöket. Kontrollavgiften är 12 500 kronor plus 2 500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen. Kontrollavgiften är 25 000 kronor om byggherren (eller den som tagit över ansvaret för personalliggaren) inte har anmält när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas.

Skatteverket bedömer vilka som är verksamma, men du kan begära omprövning eller överklaga ett beslut om kontrollavgift om du tycker att vi bedömt fel.
 

Spara personalliggaren i två år

Spara personalliggaren under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut. Beskattningsåret är ofta lika med kalenderår men kan även utgöras av ett räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderåret. Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår kan det innebära att du måste spara liggaren längre än tre år efter att du gjort anteckningarna.

Rättsinformation 

Källa:  Skatteverket 2018

Lämna en kommentar