Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften. Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

‌Schablonbelopp

Vid tjänsteresa

I Sverige inkomståret 2017

I Sverige inkomståret 2018

Utomlands inkomståren 2017 och 2018

Hel dag

220 kr

230 kr

Ett helt normalbelopp

Halv dag

110 kr

115 kr

Ett halvt normalbelopp

Efter tre månader

154 kr per hel dag

161 kr per hel dag

70 procent av normalbeloppet per hel dag

Efter två år

110 kr per hel dag

115 kr per hel dag

Ett halvt normalbelopp per hel dag

Nattschablon

110 kr

115 kr

Ett halvt normalbelopp

 
Lägre traktamente om arbetsgivaren betalar måltiderna

Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde lägre traktamente. Läs mer om det i broschyren Traktamente och andra kostnadsersättningar (SKV 354), på sidan 3 om inrikes resor och på sidan 4 om utrikes resor.

Källa: Skatteverket