Torg- och marknadshandel

Information till dig som hyr ut plats för torg- och marknadshandel och till dig som hyr plats och säljer. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad är torg- och marknadshandel?

Torg- och marknadshandel är handel som sker på

 • gator och torg
 • marknader och loppmarknader
 • mässor, idrottsgalor och festivaler
 • tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande

Försäljningen kan delas in i tre olika grupper beroende på vad du säljer och i vilken omfattning du säljer. Den kan anses vara

 • näringsverksamhet eller
 • hobbyverksamhet eller
 • försäljning av privat lösöre

Du redovisar din försäljning i deklarationen på olika sätt beroende på i vilken grupp din försäljning platsar.

Läs mer under rubriken Skatteregler vid försäljning här nedan.
 

Några punkter att komma ihåg för dig som upplåter plats till försäljning

Som uthyrare ska du anteckna följande uppgifter på den som hyr plats:

 • namn eller firma och
 • person- eller organisationsnummer och
 • adress och telefonnummer.

Dessutom ska tid och plats antecknas.

Anteckningarna ska sparas i sju år.
 

Kassaregister

Från den 1 januari 2014 omfattar kassaregisterkravet även torg- och marknadshandeln. Läs mer om kassaregister här.

Skatteregler vid försäljning

En verksamhet ska beskattas i något av inkomstslagen kapital, näringsverksamhet eller tjänst. Det är viktigt att beskattning sker i rätt inkomstslag, eftersom detta har betydelse bland annat för behandlingen av underskott och påförande av socialavgifter. När man bedömer vilket inkomstslag verksamheten hör till tittar man främst på tre kriterier:

 • självständigheten,
 • varaktigheten och
 • vinstsyftet.

Om alla tre kriterierna är uppfyllda, det vill säga verksamheten drivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Enstaka försäljningar av till exempel en köpt tavla, en fotografisamling, en frimärkssamling eller liknande ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Om verksamheten inte ska beskattas i något av inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital hör den till tjänst.

Undantag
Inkomst av försäljning av bär, svampar och kottar som den skattskyldige själv plockat under ett inkomstår är skattefri om den inte överstiger 12 500 kronor.
 

Näringsverksamhet

Om din försäljning betraktas som näringsverksamhet måste du registrera din verksamhet hos Skatteverket. Du ska då fylla i blanketten, Företagsregistrering (SKV 4620) eller registrera dig via e-tjänsten Verksamt.se. Skicka in din ansökan om registrering minst tre veckor innan du ska börja sälja.
 

Hobbyverksamhet

Hobby är något du gör på din fritid utan egentligt vinstsyfte, till exempel försäljning av hemslöjd som du tillverkat själv, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske eller kulturell verksamhet.

Redovisning av vinsten gör du på blankett T2 som du bifogar din inkomstdeklarationen.

Om hobbyverksamheten bedrivs varaktigt kan du vara skyldig att betala moms.
 

Försäljning av personliga tillgångar

Vinsten är försäljningspris minus anskaffningskostnad. Vid beräkning av vinsten får du göra avdrag för omkostnader du haft för försäljningen. Du betalar skatt med 30 procent av vinsten. Om vinsten är högst 50 000 kronor betalar du ingen skatt alls. Det är alltid ett fribelopp med 50 000 kronor.

Vet du inte anskaffningspriset får du beräkna det till 25 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningsomkostnader. Du får inte avdrag för förlust.
 

Källa: Skatteverket
 

Läs mer om:

F-skatt och egenavgifter
Arbetsgivaravgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Trafikstyrning internet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Royalty
Delägare i fåmansföretag

Lämna en kommentar