Moms

Två begrepp som används när det gäller redovisning av momsen är "Ingående moms" och "Utgående moms". Begreppen bestäms av fakturan eller kvittots väg.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  • Inköp av varor och tjänster – ingående moms
  • Försäljning av varor och tjänster – utgående moms


Ingående moms

När företaget köper in en vara eller tjänst får man betala en ingående moms. Denna moms är ingen kostnad för företaget eftersom den fås tillbaka från staten.

Hur stor den ingående momsen är framgår av fakturan som det säljande företaget skickat eller på kvittot som erhållits.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

I normalfallet är den ingående momsen på företagets inköp av varor eller tjänster avdragsgill och dras av (kvittas) mot den utgående momsen. Detta görs i de skattedeklarationer som företaget lämnar in till Skatteverket.

Glöm inte bort att vi har differentierad moms i landet vilket innebär olika momsskattesatser för olika varor och tjänster.

Exemplet kuvert

Företaget har köpt kuvert kontant från ett kontorsvaruhus. Kuverten kostade 400 kr plus moms 100 kr.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1910 Kassa   500,00
6110 Kontorsmaterial 400,00  
2641 Ingående moms 100,00  

Företaget har köpt kuvert på kredit från ett kontorsvaruhus. Kuverten kostade 400 kr plus moms 100 kr.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   500,00
6110 Kontorsmaterial 400,00  
2641 Ingående moms 100,00  


Exemplet hyra

Företaget betalar månadens hyra på 10 000 kr plus moms 2 500 kr kontant till hyresvärlden.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1910 Kassa   12 500,00
5010 Lokalhyra 10 000,00  
2641 Ingående moms 2 500,00  

Företaget får en faktura på månadens hyra på 10 000 kr plus moms 2 500 kr från hyresvärlden. Företaget har 30 dagars kredit innan hyran ska vara inbetald.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   12 500,00
5010 Lokalhyra 10 000,00  
2641 Ingående moms 2 500,00  


Exemplet varuinköp

Företaget köper in varor från en grossist för 46 400 kr plus moms 11 600 kr. Företaget har 30 dagars kredit.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   58 000,00
4010 Inköp av varor 46 400,00  
2641 Ingående moms 11 600,00  

Finns mer än ett momskonto att använda om behov finns t.ex.

2640 Ingående moms
2641 Debiterad ingående moms
2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet
2646 Ingående moms på uthyrning
2649 Ingående moms – blandad verksamhet


Utgående moms

När företaget säljer en vara eller tjänst läggs en mervärdesskatt på försäljnings- summan (normalt 25 %). På den faktura företaget skickar till kunden ska denna utgående moms vara specificerad.

När kunden betalar får företaget även in momspengar. Dessa momspengar är ingen intäkt utan ska betalas in till Skatteverket (staten).

I normalfallet är den ingående momsen på företagets inköp av varor eller tjänster avdragsgill och dras av (kvittas) mot den utgående momsen. Detta görs i de skattedeklarationer som företaget lämnar in till Skatteverket.

Exemplet Kontorsvaruhuset – kontantförsäljning

Ett kontorsvaruhus har sålt ett flertal varor kontant från sin butik. Under en dag såldes varor för följande summor kontant:

Försäljning pappersvaror 19 400 kr
Försäljning registerhållning 12 300 kr
Försäljning kontorsutrustning, ej maskiner 6 600 kr
Försäljning kontorsutrustning, maskiner 22 000 kr
Försäljning övrigt 3 400 kr
Summa kontant försäljning, exkl. moms 63 700 kr
Moms, 25 % 15 925 kr
Summa kontant försäljning, inkl. moms 79 625 kr

 

Konto Kontonamn Debet Kredit
1910 Kassa 79 625,00  
3011 Försäljning pappersvaror   19 400,00
3012 Försäljning registerhållning   12 300,00
3013 Försäljning kontors-
utrustning, ej maskiner
  6 600,00
3014 Försäljning kontors-
utrustning, maskiner
  22 000,00
3015 Försäljning övrigt   3 400,00
2611 Utgående moms, 25 %   15 925,00


Exemplet Kontorsvaruhuset – kreditförsäljning

Kontorsvaruhuset har sålt en laserskrivare på kredit till en kund. Skrivaren kostade 6 000 kr plus moms 1 500 kr.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 7 500,00  
3014 Försäljning kontors-
utrustning, maskiner
  6 000,00
2611 Utgående moms, 25 %   1 500,00


Exemplet varuförsäljning

Företaget säljer varor på kredit till en grossist för 118 000 kr plus moms 29 500 kr.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 147 500,00  
3010 Försäljning   118 000,00
2611 Utgående moms, 25 %   29 500,00


Exemplet tjänsteförsäljning

Ett företaget utför bevakningsuppdrag. De utför ett bevakningsuppdrag för en större tillverkningsindustri. Kontraktet är på ett år och fakturering sker varje månad. Fakturan till industriföretaget är varje månad på 12000 kr plus moms 3000 kr. Bevakningsföretaget lämnar 30 dagars kredit.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 15 000,00  
3040 Försäljning av tjänster   12 000,00
2611 Utgående moms, 25 %   3 000,00


Finns mer än ett momskonto att använda om behov finns tex:

I BAS 2005 betecknas 25 % moms som – oreducerad. 12 % moms som
reducerad 1 och 6 % moms som reducerad 2.

2610 Utgående moms, 25%
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%
2612 Utgående moms på egna uttag, 25%
2613 Utgående moms för uthyrning, 25%
2614 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25%
2615 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 25%
2620 Utgående moms, 12%
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%
2622 Utgående moms på egna uttag, 12%
2630 Utgående moms, 6%
2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6%
2632 Utgående moms på egna uttag, 6%


Momsredovisning – utbetalning till skattekontot

Under en månad har ett företag genom sin försäljning fått in 44 000 kr i utgående moms. Under samma period har olika inköp gjort att den ingående momsen blivit 18 440 kr. Månadens momsredovisning får då följande utseende.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2611 Utgående moms, 25 % 44 000,00  
2641 Ingående moms   18 440,00
2650 Momsredovisning   25 560,00

I detta fall har företaget en momsskuld till staten på 25 560 kr som ska betalas in till företagets skattekonto.

Läs mer om:

Inköp
Inköp – från annat land
Försäljning
Personal
Periodisering
Lite övrigt

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar