Försäljning

Nedan följer ett antal försäljningsrelaterade bokföringsexempel. Använd följande tabell som lathund.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  Debet Kredit
Tillgångar Tillgångsökning Tillgångsminskning
Skulder Skuldminskning Skuldökning
Inkomster Inkomstminskning Inkomstökning
Utgifter Utgiftsökning Utgiftsminskning


Försäljning

Exemplet Kontorsvaruhuset – kontantförsäljning

Ett kontorsvaruhus har sålt ett flertal varor kontant från sin butik. Företaget har lagt upp följande konton i sin kontoplan:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

3011 – Försäljning pappersvaror
3012 – Försäljning registerhållning
3013 – Försäljning kontorsutrustning, ej maskiner
3014 – Försäljning kontorsutrustning, maskiner
3015 – Försäljning övrigt

Under en dag såldes varor för följande summor kontant:

Försäljning pappersvaror 19 400 kr
Försäljning registerhållning 12 300 kr
Försäljning kontorsutrustning, ej maskiner 6 600 kr
Försäljning kontorsutrustning, maskiner 22 000 kr
Försäljning övrigt 3 400 kr
Summa kontant försäljning, exkl. moms 63 700 kr
Moms, 25 % 15 925 kr
Summa kontant försäljning, inkl. moms 79 625 kr

 

Konto Kontonamn Debet Kredit
1910 Kassa 79 625,00  
3011 Försäljning pappersvaror   19 400,00
3012 Försäljning registerhållning   12 300,00
3013 Försäljning kontors-
utrustning, ej maskiner
  6 600,00
3014 Försäljning kontors-
utrustning, maskiner
  22 000,00
3015 Försäljning övrigt   3 400,00
2611 Utgående moms, 25 %   15 925,00


Exemplet Kontorsvaruhuset – kreditförsäljning

Kontorsvaruhuset har sålt en laserskrivare på kredit till en kund. Skrivaren kostade 6 000 kr plus moms 1 500 kr. Företaget lämnar 10 dagars kredit.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 7 500,00  
3014 Försäljning kontors-
utrustning, maskiner
  6 000,00
2611 Utgående moms, 25 %   1 500,00

Kunden betalar laserskrivaren efter 10 dagar genom att sätta in pengarna på företagets bankgiro som är kopplat till checkräkningskontot

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 7 500,00  
1510 Kundfordringar   7 500,00

Ovanstående två exempel är grunden när det gäller att kontera affärshändelser som gäller försäljning. Kunden kan betala kontant, eller få betala efter en viss kredittid. Det normala är att företaget säljer på kredit. Det innebär att företaget har en fordran på kunden fram till dess kunden betalar.

Då företaget får betalt tas fordran bort från kontot kundfordringar.


Exemplet varuförsäljning

Företaget säljer varor till en grossist för 118 000 kr plus moms 29 500 kr. Grossisten har 30 dagars kredit.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 147 500,00  
3010 Försäljning   118 000,00
2611 Utgående moms, 25 %   29 500,00

Grossisten betalar efter 30 dagar genom att sätta in pengarna på företagets bankgiro som är kopplat till checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 147 500,00  
1510 Kundfordringar   147 500,00


Exemplet tjänsteförsäljning

Ett företaget utför bevakningsuppdrag. De utför ett bevakningsuppdrag för en större tillverkningsindustri. Kontraktet är på ett år och fakturering sker varje månad. Fakturan till industriföretaget är varje månad på 12000 kr plus moms 3000 kr. Bevakningsföretaget lämnar 30 dagars kredit.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 15 000,00  
3040 Försäljning av tjänster   12 000,00
2611 Utgående moms, 25 %   3 000,00

Industriföretaget betalar efter 30 dagar genom att sätta in pengarna på företagets bankgiro som är kopplat till checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 15 000,00  
1510 Kundfordringar   15 000,00


Summerat

Den som studerar ovanstående konteringar inser likheten. För det mesta sker försäljning på kredit vilket innebär att kontot kundfordringar används. Om betalningen från kunden kommer in kontant, via plusgirot eller checkräknings- kontot, konteras inbetalningen på samma sätt, d.v.s. som en debitering (tillgångsökning) av kontot.

Försäljning – kreditfaktura

Exemplet varuförsäljning med kreditfaktura

Ett företag säljer varor till en grossist för 46 400 kr plus moms 11 600 kr. Företaget ger 30 dagars kredit.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 58 000,00  
3010 Försäljning   46 400,00
2611 Utgående moms, 25 %   11 600,00

Grossisten hittar en del varor som var feltillverkade. De skickar tillbaka varorna och begär att få en kreditfaktura från företaget. Kreditfakturan skickas omgående och är på 4 200 kr plus moms 1 050 kr. Företaget måste då boka bort summorna från den tidigare konteringen, d.v.s. tvärtom.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar   5 250,00
3010 Försäljning 4 200,00  
2611 Utgående moms, 25 % 1 050,00  

Grossisten betalar efter 30 dagar genom att sätta in pengarna på företagets bankgiro som är kopplat till checkräkningskontot. Grossisten betalar in
58 000 – 5 250 = 52 750 kr

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 52 750,00  
1510 Kundfordringar   52 750,00


Försäljning – med kassarabatt, mängdrabatt/bonus

Exemplet varuförsäljning med kassarabatt

Ett företag säljer varor till en grossist för 46 400 kr plus moms 11 600 kr. Företaget ger 30 dagars kredit. Om grossisten betalar inom 10 dagar ger företaget en kassarabatt på 2 %.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 58 000,00  
3010 Försäljning   46 400,00
2611 Utgående moms, 25 %   11 600,00

Grossisten betalar varorna efter 9 dagar för att tillgodogöra sig kassarabatten som är på 2 % d.v.s. 1 160 kr. Betalningen sker genom att grossisten sätta in pengarna, med avdrag för kassarabatten, på företagets bankgiro som är kopplat till checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 56 840,00  
1510 Kundfordringar   56 840,00

Enligt skattemyndighetens informationsbroschyr gäller från 2003-01-01 följande:

Kassarabatter
Prisnedsättning pga. att betalningen görs före förfallodagen (kassarabatter) ska inte ingå i beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget blir i dessa fall priset minus rabatten.”

Innebörden av detta är att säljaren inte längre kan redovisa moms på beloppet utan rabatt, utan måste därför utfärda en kreditfaktura. Företaget bokar bort rabatten.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar   1 160,00
3010 Försäljning 928,00  
2611 Utgående moms, 25 % 232,00  


Exemplet varuförsäljning med mängdrabatt/bonus

Företaget meddelar grossisten att han nu uppnått en mängdbonus på 1 % som gäller för hela den inköpta volymen under året. Vid årets slut har grossisten köpt varor från företaget för sammanlagt 450 000 kr. Företaget utbetalar bonusen som är 4 500 kr exkl. moms. Företaget konterar den utbetalda bonusen så här:

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   5 625,00
3732 Lämnade mängdrabatter – bonus 4 500,00  
2611 Utgående moms, 25 % 1 125,00  


Försäljning – dröjsmålsränta

Exemplet varuförsäljning med dröjsmålsränta

Ett företag säljer varor till en grossist för 46 400 kr plus moms 11 600 kr. Företaget ger 30 dagars kredit. Om grossisten betalar efter 30 dagar utgår en dröjsmålsränta på 15 %.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 58 000,00  
3010 Försäljning   46 400,00
2611 Utgående moms, 25 %   11 600,00

Grossisten glömmer av någon anledning att betala varorna. Företaget skickar en påminnelse och en räntefaktura vilken ska vara betald senast 30 dagar efter det att kredittiden gick ut.

Grossistens dröjsmålsränta blir 58 000 kr x 15 % / 12 månader = 725 kr

Observera att ingen moms utgår på räntefakturan.

Företaget konterar räntefakturan enligt nedan.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 725,00  
8310 Ränteintäkter från
omsättningstillgångar
  725,00

Grossisten betalar varorna 30 dagar för sent. Dröjsmålsräntan ingår i betalningen från grossisten. Betalningen sker genom att grossisten sätter in pengarna på företagets bankgiro som är kopplat till checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 58 725,00  
1510 Kundfordringar   58 725,00

Försäljning – Kundförluster

Det kan inträffa att företaget råkar ut för kundförluster. En av orsakerna kan vara att det köpande företaget går i konkurs.

Exemplet varuförsäljning med kundförluster

Ett företag har sålt 8 stycken mindre elmotorer till en kund. Priset för dessa är 32 000 kr plus moms 8 000 kr. Försäljningen konteras på vanligt sätt.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 40 000,00  
3010 Försäljning   32 000,00
2611 Utgående moms, 25 %   8 000,00

Företaget får ryktesvägen veta att kunden har ekonomiska problem. Man ringer och frågar och kunden erkänner att de ekonomiska problemen är stora. Före- taget tror inte att man kommer att få betalt för elmotorerna och för över fordran på kontot befarade kundförluster. Summan exkl. moms.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1519 Nedskrivning av
kundfordringar
  32 000,00
6352 Befarade kundförluster 32 000,00  


Två veckor senare går kunden i konkurs. Den befarade kundförlusten blir då en konstaterad kundförlust. Företaget får dock en mindre utdelning från konkurs- boet på 6 400 kr.

Erhållit belopp till företaget, 6 400 kr (motorer 5 120 kr, moms 1 280 kr)
Konstaterad kundförlust, 33 600 kr (motorer 26 880 kr, moms 6 720 kr)

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 6 400,00  
1510 Kundfordringar   40 000,00
1519 Nedskrivning av
kundfordringar
32 000,00  
6352 Befarade kundförluster   32 000,00
2611 Utgående moms, 25 % 6 720,00  
6351 Konstaterade kundförluster 26 880,00  

Försäljning – Kursdifferenser

Vid försäljning till ett annat land kan det uppstå valutakursvinster eller valuta- kursförluster om försäljningen sker i en annan valuta en Skr. Ett sätt att slippa kursdifferenser är helt enkelt att sälja i Skr, vilket dock oftast inte är möjligt.

Exemplet varuförsäljning

Ett företag säljer maskindelar till en grossist i USA. Företaget fakturerar i dollar. Priset för maskindelarna är 10 000 $. Valutakursen är 8,10 det vill säga i svenska kronor blir det 8,10 x 10 000 = 81 000 Skr. Företaget lämnar 60 dagars kredit.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 81 000,00  
3055 Försäljning av varor till
land utanför EU
  81 000,00

Då den amerikanske grossisten betalar har det skett en mindre kursförändring till det bättre och valutakursen är nu 8,20. Företaget får 8,20 x 10 000 $ vilket i svenska kronor blir 82 000 kr. Kursvinsten blir då 1 000 kr.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 82 000,00  
1510 Kundfordringar   81 000,00
3960 Valutakursvinster   1 000,00

Anm: Hade det istället blivit en valutakursförlust hade den bokförts i debet på kontot 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.
 

Läs mer om:

Inköp
Inköp – från annat land
Moms
Personal
Periodisering
Lite övrigt

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar