Personal

Nedan följer ett personalrelaterat bokföringsexempel. Använd följande tabell som lathund.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  Debet Kredit
Tillgångar Tillgångsökning Tillgångsminskning
Skulder Skuldminskning Skuldökning
Inkomster Inkomstminskning Inkomstökning
Utgifter Utgiftsökning Utgiftsminskning

Ägare

För personer som bedriver sin verksamhet under företagsformerna, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, lyfter ingen lön i egentlig mening från företaget. De pengar som tas ut ur företaget kallas ”eget uttag” och på dessa pengar bokförs och betalas ingen preliminär skatt eller sociala avgifter. Dessa företagare betalar istället en preliminär F-skatt varje månad. Storleken på denna beror på vad som anmälts som preliminär inkomst till Skatteverket alternativt ligger det som tidigare intjänats som grund för beräkningen. I självdeklarationen regleras sedan om man under året betalt för lite eller för mycket i skatt och avgifter.

Om företaget behöver kapitaltillskott kan ovanstående näringsidkare sätta in pengar i företaget. Detta kallas ”egen insättning”.

De personer som bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform eller som en ekonomisk förening lyfter lön precis som vilken anställd som helst och behandlas i bokföringen på samma sätt.

Personal

Företagets personalkostnader finns bland annat inom följande områden:

  • bruttolön
  • semesterlön
  • arbetsgivaravgifter
  • övriga avgifter för sociala kostnader

bruttolön – skatteavdrag = nettolön

Nettolönen är det som betalas till den anställdes lönekonto.

Skatteavdraget som företaget måste göra betalas in till Skatteverket senast den 12:e i månaden efter det att lönen betalats ut till den anställde.

Under året tjänar den anställde in en semesterlön. Normalt bokförs den upplupna (kostnad som ännu ej utbetalats) semesterlönen i anslutning till löneutbetalningen. Semesterersättningen är för närvarande 12 % av bruttolönen enligt lag men ett flertal kollektivavtal har förhandlat fram 13 %.

Personalkostnad

Exemplet tre frisörer

En frisörssalong har tre anställda. Summan av de tre anställdas lönebesked:

Bruttolön 54 000,00 kr
Skatteavdrag (30%) 16 200,00 kr
Nettolön 37 800,00 kr
Lagstadgade sociala avgifter 17 722,80 kr
Upplupen semesterlön (12%) 6 480,00 kr
Lagstadgade sociala och andra
avgifter på upplupen semesterlön
2 126,74 kr

Anm. Lagstadgade sociala avgifter etc. ändras med jämna mellanrum, se därför siffrorna i exemplet som just ”exempel”.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   37 800,00
7010 Löner till
kollektivanställda
54 000,00  
2710 Personalskatt   16 200,00
7510 Lagstadgade sociala
avgifter
17 722,80  
2731 Avräkning lagstadgade
sociala avgifter
  17 722,80
2920 Upplupna semesterlöner   6 480,00
7090 Förändring semesterlöneskuld 6 480,00  
2940 Upplupna lagstadgade
sociala och andra avgifter
  2 126,74
7519 Sociala avgifter för
semester- och löneskuld
2 126,74  

Då företaget betalar in skatter och avgifter till Skatteverket den 12:e i månaden efter löneutbetalningen ser konteringen ut enligt nedan. Pengarna sätts in på företagets skattekonto.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   33 923,00
2710 Personalskatt 16 200,00  
2731 Avräkning lagstadgade
sociala avgifter
17 722,80  
1630 Avräkning för skatter och avgifter   33 922,80
1630 Avräkning för skatter och avgifter 33 922,80  
3740 Öresutjämning 0,20  

OBS! Konteringen på kontot 1630 ser kanske lite underligt ut eftersom kontot både debiteras och krediteras. Men så här fungerar det.

Först för företaget över sina skulder för skatt och avgifter (2710 och 2731) på kontot 1630.

Därefter betalar företaget pengarna till skattekontot. Ett tillgångskonto krediteras samtidigt som skulden på 1630 debiteras bort.

Vi kunde också gjort på detta sättet, d.v.s. i två steg:

Konto Kontonamn Debet Kredit
2710 Personalskatt 16 200,00  
2731 Avräkning lagstadgade
sociala avgifter
17 722,80  
1630 Avräkning för skatter och
avgifter
  33 922,80

 

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   33 923,00
1630 Avräkning för skatter och
avgifter
33 922,80  
3740 Öresutjämning 0,20  

 
Läs mer om:

Inköp
Inköp – från annat land
Försäljning
Moms
Periodisering
Lite övrigt

Lämna en kommentar