Inköp – från annat land

Nedan följer ett antal inköpsrelaterade bokföringsexempel som handlar om inköp från andra länder. Vi skiljer på införsel (inköp från länder i EU) och import (inköp från länder utanför EU). Använd följande tabell som lathund.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  Debet Kredit
Tillgångar Tillgångsökning Tillgångsminskning
Skulder Skuldminskning Skuldökning
Utgifter Utgiftsökning Utgiftsminskning

Grundregeln som gäller för EU-moms är den så kallade ”destinationsprincipen”. Denna regel säger att momsen (som är en beskattning av konsumtionen) ska tillfalla staten i det land där en vara konsumeras.

Om företaget säljer till ett företag i annat EU-land ska fakturan vara exklusive moms och både det egna företaget och det köpande företagets VAT-nummer ska vara angivet.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Ett företag ska inte betala införselmoms. Utgående moms ska dock beräknas och redovisas i momsdeklarationen, men samtidigt får företaget dra av motsvarande belopp som ingående moms. Redovisningen till Skatteverket är helt enkelt till för statistiska beräkningar.

Import (inköp från länder utanför EU)
Skillnaden mot införsel är att företaget ska betala tull och ingående moms. Sedan den 1 januari 2015 är det Skatteverket som handlägger importmoms för företag. Tullverket fastställer fortfarande tull och åsätter ett monitärt tullvärde som ingår i beskattningsunderlaget för importmoms, men det är till Skatteverket företaget redovisar (och eventuellt betalar) importmoms. Väldigt likt hanteringen av unionsinterna förvärv (inom EU).

Precis som vanligt kan företaget betala kontant eller köpa på kredit. Tänk på att kostnader som t.ex. spedition, utfärdande av transportdokument, utgifter för tullbehandling, ska ingå i de köpta varornas eller tjänstens bokförda värde.

Inköp – från land i EU, införsel

Exemplet varuinköp

Ett företag köper in varor från en grossist i Danmark för 40 000 Dkr. Företaget har 30 dagars kredit. Valutakursen är 1,2 det vill säga i svenska kronor blir det
1,2 x 40 000 = 48 000 Skr

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   48 000,00
4010 Inköp av varor 48 000,00  
2615 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 25%   12 000,00
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 12 000,00  

Företaget betalar varorna efter att det gått 30 dagar. Betalningen sker från checkräkningskontot. Under tiden har det skett en mindre kursförändring till det sämre och valutakursen är nu 1,22. Företaget betalar 1,22 x 40 000 Dkr vilket i svenska kronor blir 48 800 kr. Kursförlusten är då 800 kr.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   48 800,00
2440 Leverantörsskulder 48 000,00  
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av
rörelsekaraktär
800,00  


Exemplet inköp av tjänst

Ett företag har låtit ett dataföretag i Danmark utveckla ett PC-baserat projekt- styrningsprogram. Fakturan lyder på 80 000 Dkr. Företaget har 30 dagars kredit. Valutakursen är 1,2 det vill säga i svenska kronor blir det
1,2 x 80 000 = 96 000 Skr

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   96 000,00
6550 Konsultarvoden 96 000,00  
2614 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25%   24 000,00
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 24 000,00  

Företaget betalar efter att det gått 30 dagar. Betalningen sker från checkräkningskontot. Under tiden har det skett en mindre kursförändring till det bättre och valutakursen är nu 1,16. Företaget betalar 1,16 x 80 000 Dkr vilket i svenska kronor blir 92 800 kr. Kursvinsten är då 3 200 kr.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   92 800,00
2440 Leverantörsskulder 96 000,00  
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av
rörelsekaraktär
  3 200,00


Inköp – från land utanför EU, import

Exemplet varuinköp

Ett företag köper in ett parti kläder från USA för 10 000 $. Företaget har 30 dagars kredit. Valutakursen är 9,40 det vill säga i svenska kronor blir det
9,40 x 10 000 = 94 000 Skr. Företaget lämnar en tulldeklaration.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   94 000,00
4051 Inköp av varor och material utanför EU 94 000,00  

Företaget får en faktura från Tullverket. På det importerade klädpartiet utgår 12 % tull vilket är 11 280 kr. Tullverket har också beräknat den ingående momsen (införselmomsen) till (94 000 + 11 280) x 0,25 = 26 320 kr. Företaget har 30 dagars kredit.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   37 600,00
4051 Inköp av varor och material utanför EU 11 280,00  
2641 Ingående moms 26 320,00  

Företaget betalar fakturan från Tullverket på tull och ingående moms. Betalningen sker från checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   37 600,00
2440 Leverantörsskulder 37 600,00  

Företaget betalar varorna efter att det gått 30 dagar. Betalningen sker från checkräkningskontot. Under tiden har det skett en mindre kursförändring till det sämre och valutakursen är nu 9,50. Företaget betalar 9,50 x 10 000 $ vilket i svenska kronor blir 95 000 kr. Kursförlusten blir då 1 000 kr.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   95 000,00
2440 Leverantörsskulder 94 000,00  
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av
rörelsekaraktär
1 000,00  


Exemplet inköp av tjänst

Ett företag har låtit ett marknadsundersökningsföretag i USA göra en under- sökning över om det finns en marknad för företagets produkter i USA. Fakturan lyder på 8 000 $. Företaget har 30 dagars kredit. Valutakursen är 9,40 det vill säga i svenska kronor blir det 9,40 x 8 000 = 75 200 Skr. Den beräknade momsen blir 75 200 x 0,25 = 18 800 kr.

Ur Skatteverkets momsbroschyr, tjänster:
”Förvärvet/importen ska redovisas som utgående moms i skattedeklaration eller inkomstdeklaration. Om förvärvaren bedriver en verksamhet som medför avdragsrätt eller rätt till återbetalning redovisas förvärvet även som ingående moms.”

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   75 200,00
6550 Konsultarvoden 75 200,00  
2614 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25%   18 800,00
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 18 800,00  

Företaget betalar efter att det gått 30 dagar. Betalningen sker från check- räkningskontot. Under tiden har det skett en mindre kursförändring till det bättre och valutakursen är nu 9,20. Företaget betalar 9,20 x 8 000 $ vilket i svenska kronor blir 73 600 kr. Kursvinsten är då 1 600 kr.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   73 600,00
2440 Leverantörsskulder 75 200,00  
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av
rörelsekaraktär
  1 600,00

 
Läs mer om:

Inköp
Försäljning
Moms
Personal
Periodisering
Lite övrigt

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar