Inköp

Nedan följer ett antal inköpsrelaterade bokföringsexempel. Använd följande tabell som lathund.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  Debet Kredit
Tillgångar Tillgångsökning Tillgångsminskning
Skulder Skuldminskning Skuldökning
Utgifter Utgiftsökning Utgiftsminskning

Inköp – normala

Exemplet kuvert

Företaget har köpt kuvert kontant från ett kontorsvaruhus. Kuverten kostade 400 kr plus moms 100 kr.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1910 Kassa   500,00
6110 Kontorsmaterial 400,00  
2641 Ingående moms 100,00  

Företaget har köpt kuvert på kredit från ett kontorsvaruhus. Kuverten kostade 400 kr plus moms 100 kr.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   500,00
6110 Kontorsmaterial 400,00  
2641 Ingående moms 100,00  

Företaget betalar kuverten som de köpt på kredit från ett kontorsvaruhus efter att det gått en vecka. Betalningen sker från checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   500,00
2440 Leverantörsskulder 500,00  

Ovanstående är grunden när det gäller att kontera affärshändelser som gäller inköp. Företaget kan betala kontant, eller få betala efter en viss kredittid. Det normala är att företaget köper på kredit. Det innebär att företaget har en skuld till leverantören fram till dess att det man köpt betalats.

Då företaget betalar det som köpts på kredit tas skulden bort från kontot leverantörsskulder (debiteras – skuldminskning).

Exemplet hyra

Företaget betalar månadens hyra på 10 000 kr plus moms 2 500 kr kontant till hyresvärlden.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1910 Kassa   12 500,00
5010 Lokalhyra 10 000,00  
2641 Ingående moms 2 500,00  

Företaget får en faktura på månadens hyra på 10 000 kr plus moms 2 500 kr från hyresvärlden. Företaget har 30 dagars kredit innan hyran ska vara inbetald.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   12 500,00
5010 Lokalhyra 10 000,00  
2641 Ingående moms 2 500,00  

Företaget betalar hyran efter att det gått 30 dagar. Betalningen sker från checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   12 500,00
2440 Leverantörsskulder 12 500,00  


Exemplet telefonräkning

Företaget får en telefonräkning för senaste månaden från telefonbolaget på 1856 kr plus moms 464 kr. Företaget har 30 dagars kredit.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   2 320,00
6211 Fast telefoni 1 856,00  
2641 Ingående moms 464,00  

Företaget betalar telefonräkningen efter att det gått 30 dagar. Betalningen sker från checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   2 320,00
2440 Leverantörsskulder 2 320,00  


Exemplet varuinköp

Företaget köper in varor från en grossist för 46 400 kr plus moms 11 600 kr. Företaget har 30 dagars kredit.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   58 000,00
4010 Inköp av varor 46 400,00  
2641 Ingående moms 11 600,00  

Företaget betalar varorna efter att det gått 30 dagar. Betalningen sker från checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   58 000,00
2440 Leverantörsskulder 58 000,00  

Summerat
Den som studerar ovanstående konteringar inser likheten. Vad utgiften än är så är det bara kontonumret och kontonamnet som ändras. För det mesta sker köpet på kredit vilket innebär att kontot leverantörsskulder används. Om utbetalningen sker kontant eller via t.ex. checkräkningskontot – konteras utbetalningen på samma sätt, d.v.s. som en kreditering (tillgångsminskning) av kontot.

Inköp – med kreditfaktura

Exemplet varuinköp med kreditfaktura

Företaget köper in varor från en grossist för 46 400 kr plus moms 11 600 kr. Företaget har 30 dagars kredit.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   58 000,00
4010 Inköp av varor 46 400,00  
2641 Ingående moms 11 600,00  

Företaget hittar en del varor som var feltillverkade. De skickar tillbaka varorna och begär att få en kreditfaktura från leverantören. Den kommer omgående och är på 4 200 kr plus moms 1 050 kr. Företaget måste då boka bort summorna från den tidigare konteringen, d.v.s. tvärtom.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder 5 250,00  
4010 Inköp av varor   4 200,00
2641 Ingående moms   1 050,00

OBS! Kreditfakturan ska ha ett eget verifikationsnummer.

Företaget betalar varorna efter att det gått 30 dagar. Betalningen sker från checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   52 750,00
2440 Leverantörsskulder 52 750,00  

Inköp – med kassarabatt, mängdrabatt/bonus

Exemplet varuinköp med kassarabatt

Företaget köper in varor från en grossist för 46 400 kr plus moms 11 600 kr. Företaget har 30 dagars kredit. Om företaget betalar inom 10 dagar ger grossisten en kassarabatt på 2 %.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   58 000,00
4010 Inköp av varor 46 400,00  
2641 Ingående moms 11 600,00  

Företaget betalar varorna efter 9 dagar för att tillgodogöra sig kassarabatten som är på 2 % dvs 1 160 kr. Betalningen sker från checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   56 840,00
4731 Erhållna kassarabatter   928,00
2641 Ingående moms   232,00
2440 Leverantörsskulder 58 000,00  

Enligt skattemyndighetens informationsbroschyr gäller från 2003-01-01 följande:

Kassarabatter
Prisnedsättning pga. att betalningen görs före förfallodagen (kassarabatter) ska inte ingå i beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget blir i dessa fall priset minus rabatten.”

Med detta menas att villkorade rabatter som till exempel kassarabatt påverkar momsen. Utgiftsmomsen lyfts på nettobeloppet. Har företaget lyft momsen på hela fakturabeloppet då det fick fakturan återförs den del som hör till kassa- rabatten. Se ovan.


Exemplet varuinköp med mängdrabatt/bonus

Grossisten meddelar företaget att företaget nu uppnått en mängdbonus på 1 % som gäller för hela den inköpta volymen under året. Vid årets slut har företaget köpt varor från grossisten för sammanlagt 450 000 kr. Grossisten utbetalar bonusen som är 4 500 kr exkl. moms. Företaget konterar bonusen så här:

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 5 625,00  
4732 Erhållna mängdr./bonus   4 500,00
2641 Ingående moms   1 125,00


Inköp – dröjsmålsränta

Exemplet varuinköp med dröjsmålsränta

Företaget köper in varor från en grossist för 46 400 kr plus moms 11 600 kr. Företaget har 30 dagars kredit. Om företaget betalar efter 30 dagar utgår en dröjsmålsränta på 15 %.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   58 000,00
4010 Inköp av varor 46 400,00  
2641 Ingående moms 11 600,00  

Företaget glömmer av någon anledning att betala varorna. Grossisten skickar en påminnelse och en räntefaktura vilken ska vara betald senast 30 dagar efter det att kredittiden gick ut.

Företagets dröjsmålsränta blir 58 000 kr x 15 % / 12 månader = 725 kr

Observera att ingen moms utgår på räntefakturan.

Företaget konterar räntefakturan enligt nedan.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   725,00
8422 Dröjsmålsränta 725,00  

Företaget betalar varorna 30 dagar för sent. Dröjsmålsräntan ingår i utbetalningen till grossisten. Betalningen sker från checkräkningskontot.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   58 725,00
2440 Leverantörsskulder 58 725,00  

 
Läs mer om:

Inköp – från annat land
Försäljning
Moms
Personal
Periodisering
Lite övrigt

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar