Punktskatter

När det gäller våra indirekta skatter så delas de in i två grupper, allmänna respektive speciella konsumtionsskatter. Momsen är en allmän konsumtionsskatt medan speciella konsumtionsskatter tas ut på vissa utvalda varor och tjänster. Det är därför de kallas för punktskatter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Punktskatter är till för att styra

Punktskatterna är idag en stor del av statens inkomster. Förutom att vara en god inkomstkälla är de till för att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning.

En hög skatt på bensin gör att vi kör bil mindre, hög skatt på tobak att det röks mindre och så vidare. För företag som sysslar med varor och tjänster som är punktbeskattade gäller det att se upp. Politiska beslut kan helt enkelt ändra marknadsförutsättningarna på ett sådant sätt att företaget i bästa fall får en sämre lönsamhet, i värsta fall måste lämna marknaden.

Här följer exempel på varor och tjänster som är punktbeskattade:

 • Alkoholskatt
 • Avfallsskatt
 • Avkastningsskatt
 • Bekämpningsmedelsskatt
 • Energi-, koldioxid- och svavelskatt
 • Försäljningsskatt på motorfordon
 • Gödselmedelsskatt
 • Kupongskatt
 • Kärnkraftsskatt
 • Lotteriskatt
 • Naturgrusskatt
 • Reklamskatt
 • Skatt på vinstsparande m.m.
 • Spelskatt
 • Särskild premieskatt för grupplivförsäkring
 • Skatt på ränta på skogskontomedel
 • Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
 • Tobaksskatt

Redovisning

För den som är skattskyldig av punktskatt görs en redovisning på en av Skatteverket fastställd deklarationsblankett eller via en e-tjänst.

Den som är redovisningsskyldig ska anmäla sig för registrering hos Skatte- verket. Anmälan görs på en särskild blankett som finns hos Skatteverket.

Skatten måste vara inbetald senast den dag då deklarationen senast ska ha kommit in till Skatteverket. Punktskatter ska som regel betalas till skattekontot på samma sätt som betalning av moms, arbetsgivaravgifter m.m.

Förfrågningar gällande punktskatter
Punktskatter handläggs av Särskilda skattekontoret i Ludvika, som är en del av Skatteverket i Gävle.

Källa: Skatteverket
 

Läs mer om:

F-skatt och egenavgifter
Arbetsgivaravgifter
Moms
Skattekontot
Trafikstyrning internet
Rot- och rutarbete
Jord- och skogsbruksfastighet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknadshandel
Delägare i fåmansföretag

Lämna en kommentar