Spelskatt

Spelskatt ska betalas för roulettspel som kräver tillstånd enligt lotterilagen. Kortspel och tärningsspel jämställs med roulettspel.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Enligt lotterilagen krävs tillstånd för roulettspel om pengar eller pengars värde när spelet är anordnat för allmänheten. Detsamma gäller spel som inte är anordnat för allmänheten, om spelet anordnas i förvärvssyfte.

Ett spel anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna spel, eller när spelet annars, med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande, är att jämställa med ett spel som är anordnat för allmänheten.

Ansökan om tillstånd för roulettespel görs till Lotteriinspektionen.
 

Skattskyldig

Den som har tillstånd till roulettspel är skattskyldig. När det gäller roulettspel med utrustning som upplåts av någon med fast driftställe (kontor, fabrik eller annat stadigvarande försäljningsställe) inom landet, är den som upplåter utrustningen skattskyldig.
 

Skattens storlek

Spelskatt tas ut efter den rätt att anordna spel som anordnaren medgivits i sitt tillstånd. Det medför att om anordnaren har tillstånd för tre spelbord men spelet faktiskt bara bedrivs på två spelbord så tas skatt ändå ut för tre spelbord.

Skatten på roulettspel tas ut, för varje kalendermånad då skattskyldighet föreligger, med

  • 2 000 kr för ett spelbord,
  • 4 000 kr för två spelbord,
  • 9 000 kr för tre spelbord,
  • 18 000 kr för fyra spelbord och
  • 25 000 kr för fem spelbord.

Vid rätt till spel på mer än fem spelbord tas skatten ut med 5 000 kronor per månad och bord.

Varje spelplan är att anse som ett spelbord. Ett bord med två spelplaner räknas alltså skattemässigt som två spelbord.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Lämna en kommentar