Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Tobaksskatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. Dessa tobaksvaror är så kallade harmoniserade tobaksvaror, vilket innebär att samtliga EU-länder följer samma förfarandebestämmelser vid beskattningen. Skattesatserna bestäms dock av varje enskilt EU-medlemsland. Läs mer under rubriken Cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak i menyn.

Tobaksskatt ska också betalas för snus och tuggtobak. Dessa tobaksvaror omfattas inte av EU-direktiven om tobaksbeskattning. I stället tas skatt ut enligt nationella regler. Läs mer under rubriken ”Snus och  tuggtobak” i menyn.

Med införsel och utförsel menas att varor förs in från respektive förs ut till andra EU-länder.

Med import menas att en tobaksvara förs in till Sverige från tredje land under föutsättning att varan inte omfattas av ett suspensivt tullförfarande, t.ex. transitering, eller ett suspensivt tullarrangemang. Med import menas också att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller ett sådant arrangemang.

Med export menas att en tobaksvara förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EU-land.

Med EU och EU-land menas de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredje land menas länder och områden utanför punktskatteområdet.

Läs mer om punktskatteområdet i Skatteverkets Handledning för punktskatter (SKV 504).
 

Källa:  Skatteverket 2018

Lämna en kommentar