Skattekontot

Samtliga företag är tilldelade ett skattekonto. På skattekontot registreras de skatter och avgifter som företaget betalar in till staten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Så fungerar ditt skattekonto

Alla fysiska och juridiska personer som ska betala någon form av skatt eller avgift får ett skattekonto.

Skattekontot omfattar i stort sett alla skatter och avgifter som Skatteverket hanterar.

Alla händelser redovisas på kontot

På skattekontot sammanställs dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna, din slutliga skatt enligt slutskattebeskedet m.m.

Ingen avräkningsordning

På skattekontot finns ingen avräkningsordning mellan olika poster, det vill säga man kan inte säga att en inbetalning är avsedd för en viss enskild skatt eller avgift.

Ränta

På skattekontot beräknas kostnadsränta och intäktsränta. Räntan beräknas dag för dag på det aktuella saldot. Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill.

Kontoutdrag

Skattekontot stäms av varje månad, och ett kontoutdrag skapas om något annat än en inbetalning eller ränta har bokförts på skattekontot. Du får dock bara kontoutdraget skickat till dig automatiskt via post eller till din e-brevlåda i Mina meddelanden om

  • du får en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav
  • din slutliga skatt bokförs på skattekontot
  • du får pengar utbetalda vid en månadsavstämning
  • en skuld överlämnas för indrivning till Kronofogden eller andra stora överföringar har skett mellan Kronofogden och skattekontot.

När får du en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav?

En betalningsuppmaning får du om underskottet på ditt skattekonto är minst 100 kronor (minst 2 000 kronor för företagare/arbetsgivare som ska lämna skattedeklaration eller har F-skatt) när kontoutdraget skapas. Ett betalningskrav får du om ditt underskott är 2 000 kronor (10 000 kronor för företag/arbetsgivare som ska lämna skattedeklaration eller har F-skatt).

Källa: Skatteverket
 

Läs mer om:

Det nya skatteförfarandet
F-skatt och egenavgifter
Arbetsgivaravgifter
Punktskatter
Moms
Trafikstyrning internet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknadshandel
Delägare i fåmansföretag
Belopp och procent 2016

Lämna en kommentar