Bilar och moms

Följande material från Skatteverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Får jag dra av momsen när jag köpt en bil?

Oftast får du inte dra av momsen när du köpt en personbil eller lätt lastbil. I Avdragsförbud kan du läsa om vilka fordon som räknas som personbil och lätt lastbil. Där beskrivs de grundläggande bestämmelserna för när du får och när du inte får göra avdrag för ingående moms.

Tillval

Kostnader för olika tillval som du gör i samband med bilköpet anses ingå i bilens anskaffningskostnad. Det innebär att du inte får dra av moms för dessa kostnader. Tillvalen kan till exempel vara klädsel, lack, taklucka, klimatanläggning eller säkerhetsutrustning, det vill säga sådan utrustning som ofta fabriksmonteras.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Extrautrustning

Köper du någon annan utrustning än tillval (se ovan) till företagets bil, exempelvis extraljus eller takbox, får du göra momsavdrag enligt de allmänna momsreglerna. Det innebär att du vanligtvis inte får göra avdrag till den del utrustningen används privat eller i en verksamhet som inte är momspliktig. Avdragsrätten påverkas inte av om utrustningen köps i samband med bilen eller senare.

Utköp av leasingbil

I många fall har du möjlighet att köpa den bil du tidigare hyrt genom ett så kallat utköp. Vid utköp av en leasingbil gäller samma regler som vid vanliga bilköp. Den moms som du betalar vid lösen av ett leasingkontrakt är alltså moms på bilens inköpspris och inte moms på leasingavgiften (hyran). Därför gäller samma avdragsförbud vid utköp av en leasingbil som vid andra bilköp.

Får jag dra av momsen när jag hyr en bil?

Du får vanligtvis dra av 50 procent av momsbeloppet när företaget hyr (leasar) en personbil eller lätt lastbil. En förutsättning för avdraget är att bilen körs minst 100 mil per år i en momspliktig verksamhet.

Får jag dra av momsen på driftkostnader?

Bilen är en anläggningstillgång eller har hyrts för användning i företaget
Du får dra av momsen på alla driftskostnader om bilen är en anläggningstillgång (tillhör inventarierna i verksamheten) eller har hyrts för användning i företaget. Det räcker med att bilen används delvis i företagets momspliktiga verksamhet. Du får därför dra av momsen på driftskostnader även när bilen används privat. Som driftskostnad räknas kostnad för bland annat bensin, service, reparation, underhåll och besiktning eller test.

Bilen är en omsättningstillgång eller företaget äger inte bilen
Om företaget inte äger bilen och inte heller hyr den för verksamheten eller om den är en omsättningstillgång (avsedd att säljas) får du endast göra avdrag för momsen på bokförda driftskostnader som uppkommer när bilen körs i den momspliktiga verksamheten. Det måste också finnas en verifikation (ett kvitto eller en faktura) som uppfyller de krav som ställs på en verifikation.

Du får inte dra av momsen om du har lämnat kostnadsersättning (t.ex. milersättning) till en anställd eller om du själv som näringsidkare har tagit ut kostnadsersättning.

Är det moms på bilförmån?

Ja, men endast om du har fått göra avdrag för momsen vid inköpet eller har rätt till avdrag för helamomsen på hyran (leasingen). Den privata användningen ska uttagsbeskattas på följande sätt:

 • För personbilar ska du redovisa utgående moms med 20 procent av bilförmånsvärdet. (Förmånsvärdet inkluderar moms. Därför ska du redovisa 20 procent fastän skattesatsen på bilar är 25 procent.) Du ska redovisa momsen på bilförmånen en gång per år. Redovisar du momsen en gång per månad eller varje kvartal ska du redovisa momsen på förmånen i den sista redovisningsperioden för räkenskapsåret.
 • För andra fordon än personbilar (till exempel lätta lastbilar med flak) ska du redovisa moms som uttag av tjänst. Det innebär att du ska redovisa utgående moms på fordonets rörliga kostnader för privat användning och på beräknad andel av de fasta kostnaderna. Du som redovisar moms en gång i månaden ska redovisa moms på uttaget i varje månad som förmånen tas ut.

Ska jag ta ut moms när jag säljer bilen?

Försäljning i Sverige
Du ska bara ta ut moms om du haft rätt att göra avdrag för momsen när du köpte bilen. Det saknar betydelse om du gjort avdraget eller inte.

Bestämmelserna innebär att du ska ta ut moms om du säljer en personbil som använts för

 • återförsäljning i bilhandel
 • uthyrning i uthyrningsverksamhet
 • taxitrafik
 • ransport av avlidna
 • körkortsutbildning.

Säljer du bilen till utlandet finns det ytterligare regler som du måste känna till, se nedan. Är du bilhandlare kan du i vissa fall använda vinstmarginalbeskattning när du säljer begagnade bilar.

Du får inte använda vinstmarginalbeskattning när du säljer en bil som du köpt momsfritt i ett annat EU-land genom att åberopa ditt momsregistreringsnummer (unionsinternt förvärv). Du får inte heller använda vinstmarginalbeskattning om du betalt moms i ett annat EU-land vid inköpet eller importerat en bil och betalat importmoms.

Inbyte av din gamla bil när du köper en ny bil

Om du lämnar i din gamla bil i inbyte när du köper en ny bil, räknas det som en försäljning och ett inköp. Om du hade rätt att dra av den ingående momsen vid inköpet av den bil du lämnar i inbyte, ska du ta ut moms på det belopp som räknas av från försäljningspriset vid inköpet av den nya bilen.

Veteranbilar

Tullverket kan klassificera vissa äldre bilar (minst 30 år gamla) som samlarföremål. Skattesatsen vid import är då 12 procent. Om du yrkesmässigt importerar en sådan bil kan du i vissa fall använda vinstmarginalbeskattning vid försäljningen. Du får då inte dra av momsen som du betalar till Tullverket. Den momsen ska i stället minska din vinstmarginal.

Försäljning av bilar till annat EU-land

Begagnad bil
Du ska ta ut moms om du säljer en bil till en privatperson eller någon annan som inte åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nummer) i ett annat EU-land. Denna försäljning ska du redovisa i ruta 05 i deklarationen (Momspliktig försäljning som inte ingår i annan ruta nedan). En förutsättning för att du ska ta ut moms vid försäljningen att det är en sådan bil som du skulle ta ut moms för vid en försäljning i Sverige.

Du ska inte ta ut någon moms om du säljer en bil inom EU till ett företag eller någon annan som åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer i ett annat EU-land och bilen levereras till ett annat EU-land. Redovisa försäljningen i ruta 35 i deklarationen (Försäljning av varor till annat EU-land). Du ska också lämna uppgifter om försäljningen i en kperiodisk sammanställning.

Är du bilhandlare och säljer begagnade bilar kan du i vissa fall använda vinstmarginalbeskattning.

Ny bil
För nya bilar gäller särskilda regler. En bil räknas i det här sammanhanget som ny om den är högst sex månader gammal (från det att den togs i bruk första gången) eller om den har körts högst 600 mil. I annat fall räknas den som begagnad.

Du som säljer en ny bil eller ett annat nytttransportmedel från Sverige till en köpare i ett annat EU-land, ska inte ta ut moms i Sverige. Transportmedlet ska i stället beskattas i det andra EU-landet.

Som säljare ska du utfärda en faktura. Detta gäller även om du inte är skattskyldig till moms. Av fakturan ska det framgå att det gäller ett nytt transportmedel. Du kan skriva ”nytt transportmedel” eller ”3 kap 30 a § ML”, som är den gällande paragrafen i mervärdesskattelagen. I fakturan ska du också lämna uppgift om

 • ditt namn och din adress
 • köparens namn och adress eller annan uppgift så att denne kan identifieras
 • vilken vara du säljer
 • platsen där varan överlämnas till köparen
 • ditt registreringsnummer till moms om du har något
 • de förhållanden som gör att transportmedlet ska räknas som nytt. (När det togs i bruk och körsträcka)

Om köparen har åberopat ett giltigt momsregistreringsnummeri ett annat EU-land ska du redovisa försäljningen i ruta 35 i deklarationen (Försäljning av varor till annat EU-land). Du ska också lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.

I de fall köparen inte är momsregistrerad eller inte har åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer ska du redovisa försäljningen i ruta 42 i deklarationen (Övrig försäljning m.m.). Du ska också anmäla försäljningen till Skatteverket genom att sända en kopia av fakturan till
Skatteverket
771 83 Ludvika.

Försäljning av bilar till ett land utanför EU

Säljer du en bil som levereras till en plats utanför EU är det export. Exporten är momsfri.

Även en bil som du säljer i Sverige anses vara exporterad om följande villkor är uppfyllda:

 • Bilen är tillfälligt registrerad enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister
 • Köparen är en privatperson som är bosatt eller vistas stadigvarande i ett land utanför EU.
 • Du kan visa att bilen varaktigt förts till en plats utanför EU före utgången av sjätte månaden efter leveransen.

Du blir själv skattskyldig för försäljningen vid utgången av den sjätte månaden efter leveransmånaden om du inte kan visa att fordonet förts till en plats utanför EU innan dess. Ansökan om tillfällig registrering gör du hos Transportstyrelsen.

Du kan i efterhand redovisa en försäljning som export genom att använda bestämmelserna om försäljning till turister och andra besökare bosatta utanför EU (taxfree).

Export av bilar ska du redovisa i ruta 36 i deklarationen (Försäljning av varor utanför EU).

Vad gäller vid företagets bilinköp från utlandet?

Inköp från ett annat EU-land

Ny bil
Om du köper en ny bil ska du alltid betala och redovisa moms i Sverige. Är du momsregistrerad redovisar du inköpet i ruta 20 i deklarationen (Inköp av varor från annat EU-land). Den utgående momsen beräknar du själv och redovisar i ruta 30 (Utgående moms 25 %). Du kan ha avdragsrätt för samma moms. För personbilar och lätta lastbilar gäller dock avdragsförbud i de flesta fall.


Är du inte momsregistrerad ska du anmäla inköpet på samma sätt som gäller för privatpersoner. Se nedan under rubriken ”Vad gäller vid privatinköp från utlandet”.

Begagnad bil
För begagnade bilar ska du inte redovisa eller dra av svensk moms om säljaren är momsregistrerad i det andra EU-landet och använder vinstmarginal-beskattning vid försäljningen. Det måste framgå av fakturan att säljaren har använt vinstmarginalbeskattning.

Om säljaren är momsregistrerad och inte använder vinstmarginalbeskattning och ditt företag är momregistrerat ska du redovisa svensk moms på inköpet. Du måste uppge ditt momsregistreringsnummer (VAT-nummer) till säljaren för att få köpa bilen momsfritt i det andra EU-landet. Du redovisar inköpet i ruta 20 i deklarationen (Inköp av varor från annat EU-land). Den utgående momsen beräknar du själv och redovisar i ruta 30 (Utgående moms 25 procent). Du kan ha avdragsrätt för samma moms. För personbilar och lätta lastbilar gäller dock avdragsförbud i de flesta fall.

Du ska betala den utländska momsen om alla villkoren nedan är uppfyllda:

 • Ditt företag inte är momsregistrerat.
 • Dina varuinköp från andra EU-länder under året är lägre än 90000kr (den så kallade förvärvströskeln).
 • Säljaren är momsregistrerad och använder inte vinstmarginalbeskattning.

Har du köpt varor från andra EU-länder under året för mer än 90000kronor ska du momsregistrera ditt företag och få ett momsregistreringsnummer. Denna regel gäller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet och alla juridiska personer, till exempel föreningar. I övrigt gäller samma regler som i föregående stycke.

Du ska inte redovisa svensk moms på inköpet om ditt företag köper den begagnade bilen från en privatperson eller någon som inte är momsregistrerad i det andra EU-landet.

Inköp från ett land utanför EU

Köper du en bil från ett land utanför EU ska du alltid förtulla bilen och i de flesta fall betala tull och moms (importmoms) till Tullverket. Har du rätt att dra av moms för bilen – till exempel om den är avsedd för återförsäljning i en bilhandel – får du dra av den moms du betalar till Tullverket. För importmoms gäller särskilda bestämmelser för tidpunkten för avdragsrätt.

Vad gäller vid privatinköp från utlandet?

Inköp från ett annat EU-land

Köper du en ny bil från ett annat EU-land ska du betala moms i Sverige. Läs mer i dokumentet ”Moms på nya bilar, motorcyklar och flygplan” eller i broschyren med samma namn (SKV 556).

Köper du en begagnadbil från ett annat EU-land ska du inte betala moms i Sverige. Om säljaren är skattskyldig betalar du i stället moms i det land där du köper bilen.

Inköp från ett land utanför EU

Köper du bilen från ett land utanför EU ska du alltid förtulla bilen och i de flesta fall betala tull och moms (importmoms) till Tullverket.

Källa: Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar