Försäljning till besökare från land utanför EU (Tax Free)

Följande material från Skatteverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Översikt

Vid försäljning till besökare från andra länder ska du som säljare lägga på moms precis som vid försäljning till svenska privatpersoner. Om köparen bor i ett land utanför EU kan du under vissa förutsättningar i efterhand betrakta försäljningen som export. Köparen får tillbaka den moms som betalats. Säljaren redovisar försäljningen som export i skattedeklarationen. Försäljning till besökare som bor i ett annat EU-land kan inte räknas som export i efterhand.

Köparen måste kunna styrka med pass eller motsvarande legitimationshandling att han är bosatt utanför EU. När köparen lämnat Sverige får han tillbaka momsen antingen av en s.k. intygsgivare eller av den affär där varan köpts. Köparen får alltså inte tillbaka momsen på varan hos Skatteverket eller Tullverket.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Är köparen svensk medborgare anses han vara bosatt utanför EU om han kan visa att han kommer att vistas där under minst 12 månader. Detta kan köparen visa t.ex. genom intyg om uppehållstillstånd i det landet eller genom anställningskontrakt.

Besökare från utomnordiskt tredje land

Är köparen bosatt i ett land utanför EU men inte i Norge eller på Åland ska båda två av följande villkor vara uppfyllda för att köparen ska få tillbaka momsen:

  • priset på varan är lägst 200 kr inklusive moms
  • varan har förts ut ur EU före utgången av tredje månaden efter den månad varan köptes.

Exempel: Om varan köptes den 14 januari gäller den 30 april som sista datum.

Så betalas momsen tillbaka

Köparen kan återfå momsen genom att göra inköpet i en affär som är ansluten till en godkänd intygsgivare. Sådana affärer har vanligtvis en skylt med ”TAX FREE shopping”. Intygsgivaren kontrollerar i samband med utresan ur EU att den inköpta varan förs ut, och återbetalar momsen med avdrag för sin provision.

Köparen kan också få tillbaka momsen i efterhand av den affär där varan köpts. Det finns inte någon skyldighet för svenska affärer att tillämpa systemet. Om affären vill utnyttja möjligheten ska köparen visa upp varan vid det tullkontor där varan förs ut ur EU. Tullkontoret ska då stämpla fakturan eller en jämförbar handling. Denna handling ska köparen sedan skicka till affären där varan köpts.

För närvarande finns det en intygsgivare som är godkänd av Skatteverket. Den godkända intygsgivaren är Global Blue Sverige AB.

Köparen kan också ge affären i uppdrag att skicka varan till en adress utanför EU. Det blir då, oavsett varans pris, vanlig export och affären tar inte ut någon moms.

Besökare från Norge eller Åland

Är köparen bosatt i Norge eller på Åland ska båda två av följande villkor vara uppfyllda för att köparen ska få tillbaka momsen:

  • priset på varan är lägst 1 000 kr exklusive moms
  • varan har förts till Norge eller Åland inom 14 dagar efter inköpet och moms har betalats där.

Beloppsgränsen på 1 000 kr exklusive moms får tillämpas också på en grupp av varor som normalt utgör en enhet, t.ex. en servis.

Så betalas momsen tillbaka

Köparen kan få tillbaka momsen i efterhand av den affär där varan köptes. Det finns inte någon skyldighet för svenska affärer att tillämpa systemet. Om du som säljare vill utnyttja möjligheten ska köparen betala momsen för varan i sitt hemland. En handling som visar att köparen betalat momsen i hemlandet ska skickas till affären där varan köpts.

Köparen kan också ge affären i uppdrag att skicka varan till en adress i Norge eller på Åland. Det blir då, oavsett varans pris, vanlig export och affären tar inte ut någon moms.

Källa: Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar