Traktamente

Traktamente är en kostnadsersättning som du som arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad är en kostnadsersättning?

Kostnadsersättning är en särskild ersättning vid sidan av lönen, för vissa kostnader som din anställde har haft i arbetet.

Exempel på skattefri kostnadsersättning som inte är under­lag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter är trakta­menten och bilersättning i tjänsten, om de inte över­stiger schablonbeloppen det vill säga beloppsgränsen för när en kostnadsersättning är skattefri.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Om du betalar ut traktamente och kostnadsersättning som överstiger schablonbeloppen är det den överskjutande delen som ska hanteras som lön och du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivargifter på den delen.
 

Traktamente kan under vissa förutsättningar betalas ut skattefritt

För att traktamente ska kunna betalas ut skattefritt behöver följande tre förutsättningar vara uppfyllda:

  • den anställde gör en tjänsteresa med övernattning som ligger mer än 50 km utanför den vanliga verksamhetsorten och bostaden,
  • det utbetalda beloppet får inte överstiga schablonbeloppen för traktamente som gäller vid inrikes respektive utrikes resa,
  • du som arbetsgivare har ett underlag, exempelvis en reseräkning, som innehåller uppgifter om den anställdes tjänsteresa.

Din möjlighet att betala ut kostnadsersättningar utan skatteavdrag anknyter till din anställdas avdragsrätt.
 

Bilersättning

När anställda gör tjänsteresor med egen bil kan du som arbetsgivare betala ut skattefri bilersättning med 18:50 kronor per mil.

Du kan skattefritt ersätta den som rest i tjänsten med allmänna färdmedel, så som kollektiv trafik, för dennes verkliga kostnad.

Om den anställde har förmånsbil och betalar allt drivmedel själv kan du som arbetsgivare betala ut skattefri bilersättning för tjänsteresor. Den skattefria bilersättningen är 6:50 kronor per mil för dieselolja och 9:50 kronor per mil för annat drivmedel.

Om du betalar ut högre ersättning ska du hantera den överskjutande delen som lön och betala arbetsgivaravgifter samt göra skatteavdrag på den delen.
 

Göra en reseräkning

Nedanstående uppgifter kan framgå av en reseräkning. För att du ska kunna avgöra om du kan betala ut skatte­fri ersättning måste du ha denna information.

  • Vem som har rest, namn, personnummer och bostadsadress
  • Arbetsorten med adress
  • Tidpunkter för när resan påbörjades och avslutades, datum och klockslag
  • Anledning till tjänsteresan
  • Vid milersättning för egen bil ska antal körda kilo­meter framgå
  • Fri kost

Du kan också via en körjournal från din anställda få de uppgifter som behövs för utbetalning av vissa kostnadsersättningar
 

Vilka är schablonbeloppen för skattefritt traktamente?

I tabellen nedan ser du vilka schablonbelopp som gäller beroende på tjänsteresans längd samt om resan görs inom eller utanför Sverige.

Vid tjänsteresa

I Sverige inkomståret 2017

I Sverige inkomståret 2018

Utomlands inkomståren 2017 och 2018

Hel dag

220 kr

230 kr

Ett helt normalbelopp

Halv dag

110 kr

115 kr

Ett halvt normalbelopp

Efter tre månader

154 kr per hel dag

161 kr per hel dag

70 procent av normalbeloppet per hel dag

Efter två år

110 kr per hel dag

115 kr per hel dag

Ett halvt normalbelopp per hel dag

Nattschablon

110 kr

115 kr

Ett halvt normalbelopp 


Hel dag – resan påbörjas före klockan 12.00 avresedag och avslutas hemkomstdagen efter klockan 19.00.

Halv dag – resan påbörjas klockan 12.00 eller senare avresedagen och avslutas hemkomstdagen klockan 19.00 eller tidigare.

Nattschablon – resan pågår mellan klockan 24.00 och 06.00.

Lägre traktamente om du som arbetsgivare betalar måltider för dina anställda under tjänsteresa

Om du som arbetsgivare betalar din anställdes måltider under tjänsteresan ska det skattefria traktamentet minskas, eftersom den anställde då inte haft ökade kostnader för måltider. Det kan också bli aktuellt att förmånsbeskatta kosten.
 

Källa: Skatteverket 2018

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar