Vad gäller om kunden bestrider fordran?

Följande material har vi fått från Peter Alkefjärd, Inkonomi-konsult.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

”Inkonomi-konsult är en objektiv och leverantörsoberoende specialist på att hjälpa företag och organisationer att utveckla och effektivisera processen att få betalt, det vill säga fakturering, krav, inkasso m.m. Vi identifierar och genomför besparingar och förbättringar samt hjälper till med upphandling av IT-stöd och tjänster.”

Vi reder ut vad som gäller om kunden bestrider fordran?

Om en invändning är ett bestridande eller inte avgör på vilket sätt den fortsatta handläggningen ska ske. En bestridan som inte ska räknas som en ”riktig” bestridan innebär inga begränsningar för den fortsatta handläggningen. En riktig bestridan medför däremot att fordringsägaren enligt god inkassosed inte får skicka inkassokrav utan istället får vända sig till domstol.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Om inkassokrav redan är skickat, säger reglerna för god inkassosed att fordringsägaren (eller dennes ombud) inte får vidtaga fortsatta inkassoåtgärder (t ex ansöka om betalningsföreläggande), utan måste istället vända sig till domstol.

Invändningar som inte räknas som ett bestridande är att t ex säga ”har inga pengar”, ”jag har varit bortrest” eller ”det är inte jag som betalar fakturorna”.

För att bestridandet ska vara giltigt ska det vara en ”invändning i sak”. Med detta menas att skälet för bestridan är sådant att det skulle kunna innebära att fordringsägaren – helt eller delvis – förlorar sin rätt att kräva betalt.

Om fordringsägaren tycker att skälet är felaktigt saknar betydelse – det blir sedan upp till Tingsrätten att avgöra saken (ifall fordringsägaren väljer att gå till domstol – i ett fåtal fall finns dessutom speciell lagstiftning t ex fordringar för vatten och avlopp där bestridande ska hanteras av vattendomstolen).

Exempel på giltiga skäl är; ”jag har inte beställt” och ”jag har erhållit felaktig leverans”. Även om skriftlig beställning finns så gäller ändå det första exemplet som giltig bestridan. Fordringsägaren är därmed tvungen att vända sig till Tingsrätten med en stämningsansökan mot kunden. En förenkling för en fordringsägare i detta fall är de särskilda reglerna i rättegångsbalken som behandlar möjligheterna till tredskodom vid skriftliga fordringsbevis.

Om bestridandet gäller ansökan om betalningsföreläggande prövas inte giltigheten av Kfm (Kronofogdemyndigheten). Oavsett vilka skäl som anges eller om inga skäl anges på bestridan, så hanteras det som en bestridan och Kfm överlåter till fordringsägaren (eller dennes ombud) att avgöra om Kfm ska lämna över ärendet till Tingsrätten för fortsatt handläggning.

© Peter Alkefjärd, Inkonomi-konsult  

Läs mer om:

Kostnadseffektiv hantering av sena betalningar
11 myter om processen att få betalt

Regler för fakturans innehåll – checklista
Kassaflöde
Dröjsmålsränta
Fakturaservice
Inkasso
Nyckeltal

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar