EU-relaterade länkar

Följande uppställning är ett urval av länkar relaterade till EU. Under varje länk finns en mycket kort beskrivning över vad man finner där. Den gruppering som gjorts är följande

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
 • EU:s institutioner, byråer, organisationer övrig information mm.

 • Information om EU från svenska myndigheter m fl.

 • Anbudsrelaterad information.

 • CE-märkning

EU:s informationsområden

 • EU:s hemsida
  EU:s centrala webbplats med information om EU:s politik, EU:s institutioner och organ, nyhetsinformation mm.
 • EU – en överblick
  Information om länder, europadagen, fakta och siffror, EU:s institutioner och andra organ, arbeta för EU, EU:s stöd och program.
 • Att bo och leva i EU
  Information om arbete och pension, utbildning och praktik, konsument i EU, resor, bo utomlands.
 • EU – lagstiftning
  Information om hur EU fattar beslut, fördragen, tillämpning av EU-lagstiftningen, hitta lagstiftning, engagera sig i EU-politiken.
 • Politikområden
  Information om jordbruk, handel, ekonomiska och menetära frågor, sysselsättning och socialpolitik, utrikes- och säkerhetspolitik, övriga politikområden.
 • Driva företag
  Information om moms och skatter, europeiska standarder, rekrytering och arbetsregler, import och export, finansiering och hjälp.
 • Publikationer
  Information om officiella handlingar, rapporter, studier och broschyrer, statistik och opinionsundersökningar, bibliotek och arkiv, hjälpmedel för förläggare och skribenter.

Information om EU från svenska myndigheter m fl.

 • Euro Info Center
  Mycket information om EU.
 • EU/FoU
  Information om EU:s forsknings- och utvecklingsprogram.
 • EurActiv
  Mediaportal. EU-nyheter från EU:s institutioner, medlemsländer och organisationer.
 • Exportrådet
  Information om hur man gör affärer inom EU mm.
 • Tillväxtverket
  I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Myndighet för de regionala strukturfonds- programmen för regional konkurrenskraft och sysselsättning
 • Jordbruksverket
  Information om jordbrukarstöden mm.
 • Kommerskollegium
  Information om EG:s inre marknad. Beställning av olika EU-dokument.
 • Konsument Europa
  Information till konsumenter som handlar över gränserna inom EU.
 • Regeringskansliet
  Om regeringens EU-politik.
 • Statistiska centralbyrån
  Härifrån går det att beställa uttag ut Eurostats databaser, tryckta publikationer mm.
 • Svenska ESF-rådet
  Information om europeiska utvecklingsprogram.

Anbudsrelaterad information

 • TED (Tenders Electronic Daily)
  EU:s databas för offentliga upphandlingar.
 • SIMAP
  Innehåller formulär och du kan hämta CPV – koder, allt i pdf-format.
 • Konkurrensverket
  Information om offentlig upphandling.
 • Exportrådet Information om hur man gör affärer inom EU mm.

CE-märkning

 • Euro Info CenterInformation om CE-märkning finns via länk uppe på vänster sida.

 • SWEDAC
  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, fungerar som nationellt ackrediteringsorgan.

 • Forskningsinstitut RISE
  Här finns en hel del uppgifter om vad som krävs för CE-märkning av olika produkter.

 • Intertek
  Oberoende provning och certifiering. Ackrediterade av SWEDAC.

 • SIS, Swedish Standards Institute
  Svenska Standardiseringsinstitutet, arbetar fram nationella standarder och representerar Sverige i det internationella standardiseringsarbetet.

 • Arbetsmiljöverket
  Arbetar för att minska riskerna för olycksfall och ohälsa i arbetslivet.

 • Boverket
  Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.

 • Sjöfartsverket
  Ansvarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet.

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
  Explosiva produkter mm.

Om den länk du söker inte finns på den här sidan så finns det en god chans att Europeiska unionens startsida kan hjälpa dig att komma vidare.

Lämna en kommentar