EU:s budget

Handel, miljö, jordbruk, regional utveckling och polissamarbete är områden som EU-länderna arbetar med gemensamt. Och för att genomföra det som EU-länderna kommit överens om behövs pengar. Därför bidrar alla länder som är med i EU med pengar till EU:s gemensamma budget. Det mesta av pengarna går tillbaka till medlemsländerna som stöd och bidrag. Sverige betalar mer i EU-avgift än vad landet får tillbaka.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det kostar pengar att genomföra den verksamhet som EU-länderna har kommit överens om. Därför har EU:s organisation en egen budget som finansieras genom att EU-länderna betalar en årlig EU-avgift. Budgeten motsvarar drygt 1 procent av EU-ländernas hela ekonomi. Pengarna används bland annat för att minska skillnaderna i välstånd mellan olika EU-länder och för att stödja jordbruket.
 

En budget för gemensamma satsningar i EU-länderna

EU:s budget för 2017 är ungefär 135 miljarder euro. Pengarna används till många olika områden. Mest pengar går till jordbruk och regionalstöd i olika EU-länder. EU har även utgifter för till exempel forskning, säkerhet och administration. Runt 90 procent av pengarna går tillbaka till EU-länderna i form av EU-stöd.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

EU:s budget betalas med EU-avgifter

EU:s budget finansieras av så kallade egna medel som består av de avgifter som EU-ländernas regeringar betalar in. Hur stora avgifterna är beror på respektive lands ekonomiska förutsättningar. Trots att EU:s budget innehåller mycket pengar är den bara en liten del av EU-ländernas hela ekonomi. EU-ländernas avgifter till EU får vara högst 1,23 procent per år av deras sammanlagda bruttonationalinkomst (BNI).

EU-avgiftens beståndsdelar
Ett lands EU-avgift består av tre delar, så kallade egna medel:

  • En del av avgiften bygger på hur stor landets ekonomi är och utgår från landets så kallade bruttonationalinkomst (BNI). 
  • En del av avgiften baseras på landets momsintäkter
  • En del av avgiften kommer från de pengar landet får in i tullavgifter.
     

EU-länderna ska bli mer ekonomiskt jämlika

En tanke med EU-samarbetet är att det ska utjämna ekonomiska och sociala skillnader mellan länderna. Därför går en stor del av budgeten till regionalstöd och stöd till att få fler människor i arbete, framför allt i EU-länder som har svag ekonomi. Regionalstödet är tillsammans med jordbruksstödet de största utgifterna. EU stödjer även till exempel forskning, gränsbevakning, miljöprojekt och studentutbyten mellan skolor i EU-länderna.
 

EU-ländernas avgifter och återflöden

De pengar som länderna får tillbaka från budgeten i olika EU-stöd brukar kallas återflöde. Länder med svag ekonomi får mer i återflöde än vad de betalar i avgift till EU, medan länder med starkare ekonomi får tillbaka mindre än de betalar i EU-avgift. Detta hör ihop med att EU ska utjämna skillnader mellan länderna.

Sveriges EU-avgift
De senaste åren har Sverige betalat någonstans mellan 30 och 40 miljarder kronor om året i EU-avgift. Samma period har Sverige fått tillbaka mellan 10 och 12 miljarder kronor om året.
 

Långtidsbudgeten sätter långsiktiga mål

För att få en överblick över inkomster och utgifter under en längre tidsperiod har EU en så kallad långtidsbudget. Den långtidsbudget som gäller nu är för perioden 2014 till 2020.

EU:s utgifter och inkomster 2014-2020 på EU-kommissionens webbplats (på engelska)
 

Europaparlamentet och ministerrådet beslutar

Det är de två EU-institutionerna Europaparlamentet och ministerrådet som beslutar om både långtidsbudgeten och budgeten för varje år. De förhandlar om vad EU ska prioritera och vad det får kosta. Det kan vara långa diskussioner både inom ministerrådet och inom Europaparlamentet.

Om EU-länderna inte kommer överens i ministerrådet kan de riktigt kniviga frågorna i praktiken behöva tas upp av stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet.
 

EU:s utgifter rapporteras och granskas

EU-kommissionen ska informera Europaparlamentet och ministerrådet om hur pengarna i EU-budgeten har använts. EU:s utgifter granskas av Europeiska revisionsrätten, den EU-institution som kontrollerar att EU:s pengar används och redovisas på rätt sätt. Om allt har gått rätt till godkänns utgifterna av Europaparlamentet.
  

Källa:

riksdagen.se

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar