Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten kontrollerar att EU:s utgifter används på rätt sätt. Den får granska alla som tar emot och hanterar EU-pengar. I medlemsländerna samarbetar Europeiska revisionsrätten med nationella myndigheter i sina kontroller. I uppdraget ingår också att föreslå förbättringar och att anmäla misstänkta felaktigheter till EU:s byrå för bedrägeribekämpning, Olaf. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Kan granska alla som tar emot EU-pengar

Europeiska revisionsrätten, eller revisionsrätten som den ofta kallas, är den EU-institution som har i uppgift att granska hur EU:s pengar används. Den kan granska alla organisationer och personer som tar emot eller hanterar EU-pengar, alltså inte bara EU:s egna institutioner.
 

Årsrapport till Europaparlamentet inför beslut

Varje höst kommer revisionsrätten med sin årsrapport. Den innehåller en granskning av hur EU-kommissionen, som förvaltar EU:s budget, har skött sitt uppdrag. Årsrapporten är ett underlag för Europaparlamentet när det ska besluta om EU-kommissionen kan få ansvarsfrihet för året som gått. Ansvarsfrihet innebär att parlamentet anser att kommissionen har skött förvaltningen på ett korrekt sätt.
 

Oberoende ledamöter

Revisionsrätten består av en ledamot från varje medlemsland. De 28 ledamöterna måste vara helt oberoende och får inte låta sig påverkas av EU-ländernas regeringar eller andra.
 

Granskar och föreslår förbättringar

Revisionsrätten gör inte bara en årsrapport utan ger fortlöpande ut rapporter och granskningar av institutioner och verksamheter som hanterar pengar ur EU:s budget. I uppdraget att granska ingår också att föreslå förbättringar.
 

Arbetar tillsammans med myndigheter i EU-länderna

När revisionsrätten granskar verksamhet i medlemsländerna kan kontrollerna utföras tillsammans med de nationella myndigheterna. I Sverige kan till exempel revisionsrätten granska tillsammans med den svenska myndigheten Riksrevisionen eller de svenska myndigheter som ansvarar för EU:s regionalstöd.
 

Rapporterar bedrägerier och fel

Revisionsrätten granskar men har inte möjlighet att ingripa om den upptäcker fel. Om revisorerna till exempel upptäcker bedrägerier rapporterar de till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Olaf. När medlemsländernas institutioner har begått fel blir det oftast de nationella myndigheterna som tar hand om det.
 

Europeiska revisionsrätten

  • Kontrollerar att EU:s pengar används och redovisas på rätt sätt.
  • Granskar EU:s institutioner och myndigheter i EU-länder som hanterar EU-pengar.
  • Rapporterar fel och föreslår förbättringar.
  • Består av 28 ledamöter, en från varje medlemsland.
     

Läs mer om:

EU-kommissionen
Ministerrådet
Europaparlamentet
Europeiska rådet
EU-domstolen
Europeiska centralbanken (ECB) 
 

Källa:

riksdagen.se

 

Lämna en kommentar