EU-domstolen

EU-domstolen är EU:s egen domstol. Den ser till att EU:s lagar används på samma sätt i alla medlemsländer. Domstolen ska också lösa tvister inom EU, kontrollera att lagar har tillkommit på rätt grunder och hjälpa medlemsländernas nationella domstolar att tolka EU:s lagar. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Består av domare och generaladvokater

Europeiska unionens domstol, oftast kallad EU-domstolen, består av domare från varje EU-land. I domstolen finns också så kallade generaladvokater som utreder och lämnar tolkningsförslag till stöd för domarna. 
 

Fyra typer av mål

EU-domstolen dömer i fyra typer av mål. Målen kan gälla tvister mellan

  • EU:s institutioner och medlemsländer
  • EU:s olika institutioner
  • medlemsländerna
  • EU:s institutioner och företag eller enskilda personer.
     

Tvister när EU-länder inte följer EU:s regler

EU-kommissionen är den EU-institution som kontrollerar att gällande lagar följs inom EU. En vanlig typ av tvist är att EU-kommissionen vill dra ett EU-land inför EU-domstolen eftersom kommissionen anser att landet inte har gjort tillräckligt för att följa EU:s regler. Tvister mellan EU-länder är ovanliga.

EU:s lagar och regler
 

EU:s institutioner tvistar om grundlagen

När EU-institutionerna tvistar handlar det ofta om att de inte kommer överens om vilken artikel i EU:s fördrag som ska ligga till grund för en ny EU-lag. EU-fördragen kan jämföras med grundlagar i ett land.
 

EU-länders domstolar kan få hjälp

Om en nationell domstol, till exempel en svensk tingsrätt, är tveksam till hur den ska tolka EU:s lagstiftning kan den fråga EU-domstolen om råd. Det kallas att begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen. I ett förhandsavgörande berättar EU-domstolen hur den tycker att lagen i fråga ska tolkas. 
 

Högsta domstolen måste fråga vid oklarheter

Nationella domstolar som är sista instans, till exempel Högsta domstolen, måste alltid fråga EU-domstolen om de är osäkra på hur EU:s lagstiftning ska tolkas.

De nationella domstolarna måste alltid ta hänsyn till det svar de får från EU-domstolen när de dömer i målet.
 

Mål som rör personer och företag i tribunalen

Under EU-domstolen finns en avdelning som heter tribunalen, där det arbetar minst en domare per medlemsland. Tribunalen avlastar domstolen, framför allt i mål som rör tvister mellan EU:s institutioner och enskilda personer eller företag och organisationer. Det handlar till exempel om konkurrensvillkor för företag eller krav på skadestånd mot EU. Domar i tribunalen kan överklagas till EU-domstolen.
 

Läs mer om:

EU-kommissionen
Ministerrådet
Europaparlamentet
Europeiska rådet
Europeiska centralbanken (ECB) 
Europeiska revisionsrätten
 

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar