Europeiska rådet

Fyra gånger per år håller Europeiska rådet toppmöten i Bryssel. Då träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer. Deras uppdrag är att komma överens om EU:s övergripande riktlinjer och prioriteringar. Trots att det inte är med och beslutar om nya EU-lagar har Europeiska rådet därmed ett stort inflytande på EU:s inriktning och politik. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Utrikesfrågor, ekonomi och sysselsättning

I Europeiska rådet sitter de 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer. Tillsammans har de ett stort inflytande över EU:s utveckling och politik. De ska nämligen komma överens och besluta om övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål inom bland annat EU:s utrikes- och försvarspolitik, ekonomiska politik och sysselsättningspolitik. Europeiska rådet är däremot inte med och beslutar om lagar. Det hanterar inte heller detaljfrågor.
 

Slutsatser efter varje toppmöte

Europeiska rådets möten kallas toppmöten och sådana hålls i Bryssel fyra gånger per år. Förutom stats- och regeringscheferna deltar även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini, som går att likna vid EU:s utrikesminister.

Efter varje möte presenteras Europeiska rådets beslut i form av slutsatser. I dessa slutsatser lyfts problem och utmaningar samt förslag till åtgärder eller mål som ska uppnås. Slutsatserna publiceras alltid på Europeiska rådets webbplats.
 

Statsministern rapporterar till riksdagen

Riksdagen ska ha inflytande över svensk EU-politik. Därför ska den svenska regeringen informera om och samråda med riksdagen om EU-frågor. Det går till så att statsminister alltid informerar riksdagen innan hen deltar i Europeiska rådets toppmöten och även rapporterar tillbaka efter mötet.
 

Alla överens om besluten

När de 28 stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet fattar beslut om prioriteringar och riktlinjer gör de vanligen det när alla är överens om beslutet. Det kallas för att fatta beslut genom konsensus. I vissa särskilda fall kan Europeiska rådet också ta beslut om en majoritet av gruppen är för beslutet.
 

Extrainsatta möten vid kriser

Ibland håller Europeiska rådet extrainsatta toppmöten. Det hände till exempel under flyktingkrisen hösten 2015. Europeiska rådet höll också ett extra möte i april 2017 för att bestämma vilka riktlinjer EU ska ha inför förhandlingarna med Storbritannien om landets utträde ur EU.
 

Ordföranden är EU:s ansikte utåt

Europeiska rådet har en ordförande som leder och driver arbetet framåt. Ordföranden ska bland annat underlätta samarbetet mellan medlemsländerna i Europeiska rådet och representera EU internationellt. I rollen som ordförande representerar han hela EU och inte sitt medlemsland. 
 

EU:s utrikesminister hjälper till

När det gäller att representera EU internationellt har Europeiska rådets ordförande sällskap av den som kan liknas vid EU:s utrikesminister, nämligen EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik är till vardags verksam vid två andra EU-institutioner, dels som vice ordförande i EU-kommissionen, dels som arbetsledare i ministerrådet när det hanterar utrikesfrågor.

 
Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av de 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Sverige representeras av statministern.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av en ordförande.
     

Läs mer om:

EU-kommissionen
Ministerrådet
Europaparlamentet
EU-domstolen
Europeiska centralbanken (ECB) 
Europeiska revisionsrätten
 

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar