Hur ska ägg märkas

Det finns regler både för hur ägg och äggförpackningar ska märkas. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
 1. Namn på varan
 2. Antalet förpackade ägg
 3. Kvalitets- och viktklass, uppgift om äggen är tvättade
 4. Bäst före-dag
 5. Anvisning om hur äggen bör förvaras
 6. Namn eller firmanamn eller varumärke samt adress eller telefonnummer till packeri eller det företag som låtit förpacka äggen
 7. Godkännandenummer på den anläggning där äggen förpackades
 8. Produktionssystem

Innebörden av producentkoden – en förklaring av vad numret på ägget betyder – ska också finnas antingen på eller inuti förpackningen. Ofta finns denna förklaring tryckt på insidan av locket.

Man får också märka förpackningen med frivilliga uppgifter som exempelvis vilket foder hönsen fått.
 

Hur ska själva äggen märkas?

Varje ägg märks med ett särskiljande nummer. Ett nummer kan vara till exempel 1SE999-11.

Den första siffran kommer från koden för produktionsmetod

 • 0 = Ekologisk produktion
 • 1 = Frigående utomhus
 • 2 = Frigående inomhus
 • 3 = Burhöns

De två därpå följande bokstäverna anger medlemsstat

 • SE = Sverige
 • FI = Finland
 • DK = Danmark
 • osv

Siffrorna som kommer efter medlemstaten, i detta fall SE, identifierar anläggningen. Det är en unik kod för varje anläggning. Koden innehåller tre till fyra siffror.

Efter bindestrecket anges kod för stall. Det är en frivillig uppgift och identifierar flockar som hålls i olika byggnader i en anläggning.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar