Kontroll av livsmedel

Livsmedelsverket har en egen återkommande kontroll av livsmedel. I kontrollen ingår livsmedel från det egna landet samt livsmedel importerade från länder inom och utanför EU. Det är livsmedelsprodukter och inte anläggningar som kontrolleras.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Beroende på vilket syfte man har sker kontrollen av livsmedel på olika sätt till exempel genom nationella övervakningsprogram och kontrollprogram, genom kontrollprojekt, genom marknadsundersökningar eller via gränskontrollstationer. Det som är gemensamt för samtliga tillvägagångssätt är att det är kontroll av ett livsmedel som utförs, oftast genom provtagning och analys.
 

Nationella övervakningsprogram och kontrollprogram

De nationella övervakningsprogram och kontrollprogram som Livsmedelsverket ansvarar för följer gemensam lagstiftning inom EU eller svensk lagstiftning. Det är årligen återkommande kontroll och programmen är uppbyggda på liknande sätt med; Fastställande & planering – Provtagning – Provmottagning & analys – Resultat – Rapportering och utvärdering

Avsikten med programmen kan dock variera. För vissa program är det att övervaka att tidigare led av kontrollen fungerar, så kallade övervakningsprogram. Idag driver Livsmedelsverket övervakningsprogram för kontroll av

  • akrylamid
  • bekämpningsmedelsrester
  • dioxin i fet fisk från Östersjön
  • restsubstanser och
  • salmonella.

För mer information om respektive övervakningsprogram, se nedan.

Inom vissa program sker planerad offentlig kontroll där kontroll inte skett i tidigare led, då kallat kontrollprogram. I dag driver Livsmedelsverket kontrollprogram för kontroll av

  • musslor och
  • cesium i ren.

Du kan läsa mer om dessa kontrollprogram nedan.

Livsmedelsverket utför även viss övervakning där kontrollansvaret ligger hos andra kontrollmyndigheter och kan då ses som en kompletterande kontroll. Det är framför allt kontroll av

  • främmande ämnen i vegetabilier och animalier.

För mer information, se nedan

Gemensamt inom de olika programmen är att man kontrollerar så att ämnen med gränsvärden eller åtgärdsnivåer, så kallade reglerade ämnen, inte förekommer i halter över de fastställda nivåerna. I kontrollen letar man även efter ämnen som inte får finnas i livsmedlet, så kallad otillåten användning. Syftet är att konsumenterna ska få säker mat och att handeln inom den gemensamma EU-marknaden ska ske under lika förhållanden.

Resultaten från programmen rapporteras till den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa och/eller EU-kommissionen. Resultaten sammanställs även i resultatrapporter som publiceras på Livsmedelsverkets webbplats.
 

Kontrollprojekt

Kontrollprojekt kan utföras av Livsmedelsverket enbart men även tillsammans med kommuner och länsstyrelser. De är ofta tidsbegränsade där ett specifikt område/livsmedel ingår. En del projekt kan ha i syfte att öka kunskapen vad gäller kontrollmetoden provtagning och analys inom ett specifikt område. Andra projekt kan rikta in sig på att leta efter felaktigheter såsom livsmedelsbrott.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar