Fisk- och vattenbruksprodukter – handelsbeteckningar

Vid detaljhandelsförsäljning av fisk, kräftdjur och blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur ska konsumenten få information om handelsbeteckning, produktionsmetod och ursprung genom lämplig märkning eller affischering.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Bestämmelserna gäller inte vid försäljning av mindre mängder fisk direkt från fiskare eller odlare till konsument. Handelsbeteckningarna fastställs av EU-ländernas behöriga myndigheter. I Sverige är det Livsmedelsverket. Produkter som saknar handelsbeteckning får inte säljas.

Grundreglerna finns i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Syftet med reglerna framgår av ingressen (8) till förordningen:
”På grund av den ökade mångfalden produkter som erbjuds, särskilt när det gäller fiskeriprodukter som saluförs färska eller kylda, är det nödvändigt att ge konsumenterna en viss grundläggande information om produkternas karaktär. Det åligger medlemsstaterna att upprätta en förteckning över de handelsbeteckningar som är tillåtna i landet, för dessa produkter.”

Närmare bestämmelser finns i kommissionens tillämpningsförordning (EG) nr 2065/2001. De svenska beteckningarna fastställs i Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:37 om handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Enligt artikel 17  i förordning (EU) nr 1169/2011 ska varubeteckningen (livsmedlets beteckning) på färdigförpackningen vara den fastställda handelsbeteckningen. För närmare uppgifter om märkningens omfattning och utformning se vägledning om tilläggsmärkning av fiskeriprodukter.

För sammansatta livsmedel med fisk (t.ex. fiskgratäng) kan fiskråvaran i ingrediensförteckningen deklareras med kategoribeteckningen ”fisk” och arten behöver inte namnges (jfr bilaga VII  i förodning (EU) nr 1169/2011). Om man frivilligt vill ange fiskarten ska den fastställda beteckningen användas.

Eftersom kategoribeteckning saknas för kräftdjur och blötdjur ska sådan råvara anges med handelsbeteckning i ingrediensförteckningen. Även på restaurangmenyer och liknande ska den fastställda beteckningen användas om man vill precisera vilken art som ingår. Saknas fastställda beteckningar ansvarar företagaren för att märkningen är rättvisande och inte vilseledande.

Den som vill saluhålla en art av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur och som saknar fastställd handelsbeteckning, anmäler detta till Livsmedelsverket som fastställer en tillfällig beteckning och som publiceras enligt nedan.

Efterhand permanentas de tillfälliga beteckningarna genom att fastställas i SLVFS 2001:37 som definitiva handelsbeteckningar. Beteckningarna fastställs efter samråd med branschen och med naturvetenskaplig expertis. En handelsbeteckning skall vara tillräckligt klargörande ifråga om livsmedlets art och får inte vilseleda konsumenten.

Anmälan med uppgift om artens vetenskapliga namn, fysiska tillstånd/beredningsform (levande, färsk, kyld, fryst, rökt, torkad, saltad, saltlake, kokt, mjöl eller pellets) och förslag till handelsbeteckning samt anmälarens postadress kan göras per post, fax eller E-post till:

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
Fax: 018 – 10 58 48
E-post: [email protected]
 

Definitiva handelsbeteckningar för ett 40-tal nya arter

Genom den ändring av SLVFS 2001:37 som gäller från 1 juli 2008 enligt LIVSFS 2008:10 har Livsmedelsverket infört definitiva beteckningar för ett 20-tal arter som haft tillfälliga beteckningar sedan 2004. För ytterligare ett 20-tal arter har definitiva beteckningar fastställts utan föregående tillfälliga beteckningar.

För tre arter av släktet pangasius har ”Pangasiusmal” införts som ett alternativ till hajmal, som behålls tills vidare. För Labeo ariza har beteckningen ”Reba” införts som ett alternativ till den tillfälliga beteckningen ”Dykarp” som utgår fr.o.m. 1 juli 2009.
 

Tillfälliga handelsbeteckningar för bläckfisk och musslor

Gällande tillfälliga beteckningar framgår av tabellen nedan.

Med anledning av en ansökan om handelsbeteckningar för flera bläckfiskar har Livsmedels­verket kommit fram till att gruppbeteckningar är enklare att hantera och därmed lämpligare att använda, så länge inte kännedom om den enskilda arten är av betydelse för konsumentens val av bläckfisk. Sådana lämpliga gruppbeteckningar för bläckfisk är åttaarmad respektive tioar­mad bläckfisk.

Av samma skäl har Livsmedelsverket fastställt gruppbeteckningen venus­mussla för två arter av familjen Veneridae. Behovet av artegna beteckningar kommer att prö­vas på nytt när gällande tillfälliga beteckningar permanentas och förs in i SLVFS 2001:37. Tidigare fastställda artegna beteckningar för bläckfisk behålls i avvaktan på revision av 2001:37.
 

Alternativ för bläckfisk

För att ge utrymme för en enhetlig märkning av bläckfisk har verket beslutat om tillfälliga beteckningar även för de arter, som det fastställts definitiva beteckningar för i SLVFS 2001:37. Dessa tillfälliga beteckningar kan användas i stället för de definitiva beteckningarna enligt SLVFS 2001:37. Livsmedelsverket avser att fasas ut även de definitiva artegna beteck­ningarna i samband med nästa ändring av föreskrifterna.

Vetenskapligt namn Tillfällig handelsbeteckning Definitiv beteckning
 Fisk
Aluterus Monoceros Grå filfisk  
Amblygaster clupeoides Slutbukssardinell  
Aprion Virescens Grön snapper  
Argyrosomus japonicus Japansk havsgös  
Arius africanus Östafrikansk havsmal  
Arius latiscutatus Västafrikansk havsmal  
Arius quadriscutis Bressoumal  
Bagre bagre Coco havsmal  
Barbonymus altus Björknabarb  
Barbonymus gonionotus Java barb  
Carangoides fulvoguttatus Guldfläckig taggmakrill  
Cephalopholis Fulva Coney Grouper  
Chana striata Randig ormhuvudfisk  
Chanos Chanos Mjölkfisk  
Cirrhinus microlepis Småfjällig karp  
Clarias macrocephalus Storhuvad ålmal  
Cynoglossus bilineatus Dubbelrandig långtunga  
Cynoscion jamaicensis Jamaicansk vekfisk  
Cynoscion Virescens Grön vekfisk  
Decapterus lajang Hästmakrill  
Decapterus macrosoma Kortfenad hästmakrill  
Decapterus Maruadsi Japansk taggmakrill  
Diplodus sargus Vitblecka  
Eleginus gracilis Gracilistorsk  
Elops senegalensis Senegalesisk ladyfish  
Echinus esculentus Ätlig sjöborre  
Engraulis anchoita Anchoita  
Epigonus crassicaudus Kardinalabborre  
Ephippion guttifer Vitprickig blåsfisk  
Epinephelus Areolatus Areolgrouper  
Epinephelus diacanthus Tagghavsabborre  
Galeoides decadactylus Afrikansk trådfening  
Hamachi/seriola Quingueradiata Japans seriola   
Heteropneustes fossilis Lungmal  
Labeo ariza Dykarp1  
Larimichthys polyactis Gulmagad havsgös  
Lateolabrax japonicus Japans havsabborre  
lepidopsetta polyxystra Nordlig stillhavsspätta  
Lethrinus miniatus Rödbrokig kejsarabborre  
Lethrinus nebulosus Paljettfisk  
Liza parsia Guldprickig multe  
Lutjanus agennes Afrikansk  rödsnapper  
Lutjanus erythropterus Karminsnapper   
Macruronus magellanicus Chilensk Hoki/Argentinsk Hoki  
Makaira mazara Blå marlin  
Megalapsis cordyla Torpedlöpare  
Melicertus latisulcatus Kungsräka  
Merluccius paradoxus Kapkummel²  
Micropogonias furnieri Vitmunnad grymtfisk  
Monopterus albus Risål  
Mugil cephalus Grå multe  
Mullus auratus Guldmulle  
Nemipterus bathybius Trådfenad braxen  
Nemipterus japonicus Japansk vimpelsnapper  
Nemipterus hexodon Gulbandad vimpelsnapper  
Nemipterus virgatus Gul vimpelsnapper  
Notopterus notopterus Silverknivfisk  
Ompok pabda Pabdamal  
Otolithes ruber Tigerhandvecka  
Parastromateus niger Svart pomfret   
Paraplagusia bilineata Fransläppad långtunga  
Pargus major Japansk rödbraxen  
Patagonotothen ramsayi Ramsays noting  
Priacanthus macracanthus Röd storögonfisk  
Priacanthus tayenus Violett storögonfisk  
Pristipomoides typus Brunfläckig grouper  
Psettodes erumei Taggvar  
Pseudapocryptes elongatus Keofisk  
Pseudocaranx dentex Gulbandad hästmakrill  
Pseudosciaena crocea Gul veka  
Rastrelliger kanagurta Indisk makrill  
Salvelinus alpinus Fjällröding/röding  
Sardinella logiceps Indisk sardinell  
Saurida elongata Slank ödlefisk  
Scarus ghobban Blåbandad Papegojfisk  
Sciades Proops Krucifixfisk  
Sciaenopus ocellatus Röd havsgös  
Scomberomorus Maculatus Fläckig kungsmakrill  
Scomberomorus commerson Strimmig kungsmakrill  
Sebastes mentella Djuphavskungsfisk och Djuphavsrödfisk  
Sebastes alutus Stillahavskungsfisk, Stillahavsrödfisk  
Selaroides leptolepis Guldbandsselar  
Selene setapinnis Atlantisk hästhuvudmakrill  
Seriola lalandi Sydseriola  
Sphyraena afra Västafrikansk barrakuda  
Sphyraena guachancho Guachanche barracuda  
Sphyraena jello Indisk barrakuda  
Sillago japonica Japansk sillago  
Sillago sihama Silversillago  
Stolephorus chinensis Ansjovell  
Stolephorus commersonii Ansjovell  
Stolephorus crocea Ansjovell  
Stolephorus indicus Ansjovell  
Trachurus murphyi Chilensk taggmakrill  
Trichogaster fasciata  Bandgurami  
Trichogaster pectoralis Ormskinnsgurami  

 
Kräftdjur  

Acetes chinensis Nordlig mauxia räka  
Acetes japonicus Akiamiräka  
 Cancer edwardsii Chilekrabba  
Chaeon maritae Djuphavsrödkrabba  
Chionoecetes opilio Snökrabba  
Heterocarpus affinis Karibisk silkesräka  
Macrobrachium lancestery Sötvattenräka  
Panulirus homarus Spetslanguster  
Parapenaeopsis hardwickii Svärdräka  
Pasiphaea tarda Röd glasräka  
Penaeus brevirostris Kristallräka  
Portunus haani Röd simkrabba  
Portunus pelagicus Blå simkrabba  
Portunus trituberculatus Gazamikrabba  
Portunus validus Slät simkrabba  
Scylla serrata Mangrovekrabba  
Sensarma mederi Mangrovekrabba  
Solenocera agassizii Kolibriräka  
Solenocera melantho Knivräka  
Somanniathelpusa sinensis Flodkrabba  
Trachypenaeus curvirostris Gisselräka  
Xiphopenaeus kroyeri Sabelräka  
Varuna litterata Vandringskrabba  

 
Musslor (tvåskaliga blötdjur)

Aequipecten opercularis Drottningkammussla  
Argobuccinum Aarhus Toppsnäcka  
Argopecten irradius Amerikansk Vikpilgrimsmussla/
Vikkammussla
 
Cancholepas cancholepas Loco snäcka  
Cerastoderma edule Hjärtmussla  
Chlamys opercularis Drottningkammussla  
Carossostrea gigas Japanskt jätteostron  
Ensis arcuatus Fickknivmussla  
Ensis ensis Mindre knivmussla  
Ensis siliqua Rakknivsmussla  
Glycymeris glycymeris Mandelmussla  

Mactromeris polynyma

Arktisk bränningsmussla  
Mesodesma Donaceum Surf mussla  
Meretrix lyrata Vit venusmussla  
Meretrix meretrix Venusmussla  
Mytilus chilensis Chilensk blåmussla  
Mytilus Galloprovinicialis Medelhavsblåmussla  
Panopea generosa Geoduck mussla  
Paphia undulata Venusmussla  
Patinopecten yessoensis Hokkaidokammussla  
Pila polita Äppelsnäcka  
Protothaca taca Taca mussla  
Solen marginatus Europeisk knivmussla  
Tagelus dombeii Stillahavs knivmussla  
Tapes semidecussades Japansk venusmussla  
Tegillarca granosa cuite Blodkistmussla  
Venerupis pullastra Liten venusmussla  
Venus gallina/chamelea Randig venusmussla  
Zygochlamys patagonica Patagonsk kammussla  

 
Bläckfisk
  

Dosidicus gigas Tioarmad bläckfisk  
Eledone moschata

Åttaarmad bläckfisk, Myskbläckfisk

 
Alla arter av släktet Illex (Illex spp) Tioarmad bläckfisk Illexbläckfisk
Alla arter av släktet Loligo (Loligo spp) Tioarmad bläckfisk Bläckfisk   
Octopus aegina Åttaarmad bläckfisk  
Octopus cyanaeus Åttaarmad bläckfisk  
Octopus dollfusi Åttaarmad bläckfisk  
Octopus maya Åttarmad bläckfisk  
Octopus membranaceus Åttaarmad bläckfisk  
Octopus vulgarie Åttaarmad bläckfisk  Bläckfisk
Ommastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus Tioarmad bläckfisk Bläckfisk
Rossia macrosoma Tioarmad bläckfisk Rossiabläckfisk 
Sepia aculeata Tioarmad bläckfisk, Nålbläckfisk  
Sepia lycidas

Tioarmad bläckfisk

Sepiabläckfisk
Sepia officinalis

Tioarmad bläckfisk

Sepiabläckfisk
Sepia pharaonis Tioarmad bläckfisk  
Sepiella japonica Tioarmad bläckfisk  
Sepiola rondeletti Tioarmad bläckfisk Dvärgbläckfisk
Todarodes pacificus Flygbläckfisk  


Alger

Laminaria latissima  Sockertång  
     

1 Endast till 1 juli 2009
² M.paradoxus ges samma beteckning som M. capensis eftersom båda arterna förekommer i samma område och är i praktiken omöjligt att skilja åt i samband med fisket.

Förordning (EG) nr 1379/2013

Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:37 om handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter 
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar