Mangan

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Mangan som näringsämne behövs i små mängder och deltar till exempel i kroppens omsättning av kolhydrater och protein. Mangans roll som essentiellt näringsämne för människa är ännu oklar. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hur får vi i oss mangan?

Vi får i oss mangan genom maten vi äter. Mangan finns främst i livsmedel från växtriket som till exempel ris, havregryn och bladgrönsaker.

Vi får också i oss mangan genom dricksvattnet. I det kommunala dricksvatten är gränsvärdet för mangan 0,05 milligram/l. För privata brunnar har Socialstyrelsen ett riktvärde på 0,3 milligram/l och WHOs hälsobaserade riktvärde är 0,4 milligram/l.

Cirka 9 procent av befolkningen får sitt vatten från privata brunnar där manganhalten överstiger WHO’s riktvärd.
 

Hur mycket mangan behöver vi varje dag?

Om man äter vanlig mat får man i sig tillräckligt med mangan. I de nordiska näringsrekommendationerna anges inget rekommenderat dagligt intag (RDI) för mangan, eftersom det saknas underlag för att fastställa det. Inte heller EU anger någon rekommendation. Däremot används internationellt ibland något som kallas ”adekvat intag”. Det är möjligt att man skulle kunna äta mindre mangan än så utan att få brist men det saknas underlag för att fastställa en sådan nivå.

Uppskattat tillräckligt dagligt intag (Adequate Intake, AI) är enligt amerikanska beräkningar (Institute of Medicine, 2001):

Kön/Grupp/Ålder Dagligt adekvat intag
Spädbarn 7-12 månader 600 mikrogram
Barn 1-3 år 1200 mikrogram
Barn 4-8 år 1500 mikrogram
Kvinnor 1,8 milligram
Män 2,3 milligram

 

Manganbrist

Manganbrist är ytterst ovanligt om det ens förekommer. I studier då försökspersoner fått manganfattig kost har endast ett fåtal bristsymptom kunnat påvisas.
 

Kan man få i sig för mycket mangan?

För mycket mangan kan vara giftigt och påverka nervsystemet men kroppen har ett eget reglersystem i tarmen för att bara så mycket som är nödvändigt ska tas upp från det vi äter och dricker. Hos små barn är detta system inte fullt utvecklat vilket gör att det finns en risk för överexponering.

Modersmjölksersättning kan innehålla upp till 500 mikrogram mangan/l. Innehållet av mangan i modersmjölksersättningen går att utläsa av näringsdeklarationen. Livsmedelsverkets råd är att om möjligt välja produkter med låg manganhalt.

Barn som får modersmjölksersättning med manganhaltigt vatten löper en viss risk för att överexponeras för mangan. För hushåll med privata brunnar beräknas cirka 9 % av dessa (100 000 personer) ha brunnsvatten med manganhalter över WHO’s riktvärde. Om manganhalten i vattnet är högre än 0,4 mg/l bör vattnet inte användas vid tillredning av modersmjölksersättning. Om vattnet har manganhalter mellan 0,05 och 0,4 mg/l bör man välja den modersmjölksersättning som har det jämförelsevis lägsta innehållet av mangan.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar