Molybden

Halten av molybden i jorden varierar mycket mellan olika områden. Molybden ingår i enzymer som behövs för proteinomsättningen. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Hur får vi i oss molybden?

Livsmedel som innehåller molybden är spannmål, baljväxter, nötter, inälvsmat, mjölkprodukter och ägg.
 

Hur mycket molybden behöver vi varje dag?

Det saknas underlag för att fastställa Nordiska näringsrekommendationer för molybden men Institute of Medicine (IoM) har skattat rekommenderat bidrag från kosten (RDA – recommended dietary allowance) till:

Vuxna: 45 mikrogram
 

Molybdenbrist

Molybdenbrist har inte påvisats hos människa mer än ett fall där specialkost åts under en lång period.
 

Kan man få i sig för mycket molybden?

EFSA har fastställt en övre gräns för säkert intag (UL, upper level) för vuxna till 0,01 mg per kg kroppsvikt och dag, vilket för en person som väger 60 kg motsvarar 0,6 mg per dag. 
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar