Parasiter

En parasit är en organism som lever i eller på en annan levande organism och tar sin näring från denna samtidigt som den orsakar skada.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

De parasiter som sprids via livsmedel och dricksvatten och som kan orsaka sjukdom hos människor är olika arter av maskar och encelliga organismer, så kallade protozoer.

Parasiter kan smitta människor genom att livsmedel eller vatten förorenats direkt med avföring som innehåller parasiter eller indirekt via förorenad jord eller smittade personer. Om förorenat vatten använts till bevattning vid odling eller sköljning efter skörd kan parasiter hamna på grönsaker, frukt och bär.

Andra parasiter kan finnas i exempelvis muskelvävnaden hos djur och kan orsaka sjukdom om köttet eller fisken äts rå, eller inte är tillräckligt upphettad. Vid djupfrysning dör de flesta parasiter.
 

Sjuk av parasiter i mat och vatten

Det finns många olika parasiter som alla kan ge olika symtom hos den som infekteras. Vissa parasiter kan leva i människans tarmkanal utan att orsaka några symtom alls, men vanligast är att den som blivit infekterad av en parasit får mer eller mindre kraftiga diarréer.

En del parasiter kan tränga in i muskler eller andra vävnader och utvecklas där. Dessa kan orsaka illamående, magsmärtor och muskelsmärtor. Det finns också parasiter som kan orsaka allvarlig sjukdom hos den som infekteras.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar