Anställdas försäkringar

För arbetsgivare som är med i Svenskt Näringsliv genom medlemskap via ett arbetsgivarförbund eller är oorganiserad men som slutit kollektivavtal med fackförbund, är enligt kollektivavtal skyldiga att teckna olika försäkringar för sina anställda.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal går det att frivilligt teckna avtalsförsäkringar för sina anställda.

Arbetsgivarens ansvar

Försäkringsanmälan görs av arbetsgivaren själv till berört försäkringsbolag.

Företaget måste teckna försäkringsavtal om:

 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), gäller både arbetare och tjänstemän.
 • AGB (Avgångsbidrag), AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring), TGL (Tjänstegrupplivförsäkring), Avtalspension SAF-LO eller annan kollektivavtalad pensions- lösning som omfattar arbetare.

För tjänstemän gäller dessutom:

 • ITP (Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän).
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)
 • LFU (Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring), för företag som har tjänstemän som tjänstgör utomlands.

Arbetare – försäkringar enligt kollektivavtal

Försäkring:

 • AGB (Avgångsbidrag), är en ersättning som ges till arbetare vid driftsmässig förändring eller där den anställde tvingas sluta av hälsoskäl.
 • AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring), dagersättning under sjukpenningtid respektive månadsersättning under förtidspensionstid.
 • Avtalspension SAF-LO, pensionspremie och premiebefrielseförsäkring, är ålderspension med eller utan återbetalningsskydd – premiebefrielseförsäkringen gäller vid sjukdom och barns födelse.
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring), engångsbelopp.
 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler vid olycksfall i arbetet mm.

Arbetsgivaren tecknar försäkringsavtalet hos FORA Försäkringscentral AB. Då företaget får försäkringsbekräftelsen från FORA är avtalet slutet. Observera att avtalet träder i kraft med retroaktiv verkan från och med den dag som kollektiv- avtalet började gälla.

Tjänstemän – försäkringar enligt kollektivavtal

Försäkring:

 • ITP (Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän), ITP-planen omfattar ålderspension, sjukpension, familjepension, ITPK-egenpension och ITPK-familjeskydd.
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring), engångsbelopp.
 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler vid olycksfall i arbetet mm.
 • LFU (Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring), ersättning för bla vårdkostnader, hemtransport, tandvård och förlossning.

När det gäller ITP måste arbetsgivaren löpande anmäla inträde i försäkringen samt förändringar av annan anledning än uppnådd pensionsålder t ex löne- förändringar, avgång ur tjänst. Försäkringen tecknas i Alecta.

När det gäller TGL så tecknar arbetsgivaren själv ett försäkringsavtal hos Förenade Liv, Alecta, Handelsbanken Liv eller Folksam för samtliga tjänstemän som fyllt 18 år.

TFA – Arbetsgivaren tecknar försäkringsavtalet hos FORA Försäkringscentral AB.

LFU – Arbetsgivaren tecknar försäkringsavtalet hos någon av de försäkringsbolag som tillhandahåller LFU.

Möjligheter för egna företagare

Följande försäkringar kan tecknas av egna företagare:

Anställdas försäkring 

Lämna en kommentar