Personliga försäkringar

Det finns många olika försäkringar som är till för det personliga skyddet för företagaren själv eller hans/hennes efterlevande. Med vissa försäkringar kan det vara förenat med risk d.v.s. de placeras i t.ex. aktiefonder och historiskt sett har det gått bra, men man vet ju aldrig.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hur skyddet ska vara utformat och vad försäkringarna ska ge i ersättning är naturligtvis individuellt. Var i livscykeln företagaren befinner sig påverkar valet av försäkring.

Nedan beskriver vi de vanligaste personliga försäkringarna som brukar tecknas.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Personliga försäkringar

Sjukavbrottsförsäkring
Om olyckan är framme kan det vara bra att ha en sjukavbrottsförsäkring. Den är till för att täcka företagets fasta kostnader under den tid du inte kan arbeta. Ibland kan det behövas att en ersättare går in och driver verksamheten, även denna merkostnad brukar ersättas.

Andra försäkringar som kan tecknas är t.ex. privatvårdsförsäkringar vilket ger snabbare tillgång till sjukvårdens specialistvård, sjukförsäkring som ger ersättning för inkomstbortfall vid längre tids sjukdom. Kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar ger ersättning för medicinsk och förvärvsmässig invaliditet, kostnader för sjukhusvistelse, kostnader för tandläkare, resor, sveda och värk, vanprydande ärr mm.

Livförsäkring
Med tanke på dina efterlevande och deras möjlighet att ta hand om företaget bör du teckna en livförsäkring. I denna brukar även ingå försäkring mot olycksfall som t.ex. leder till invaliditet.

Premien är inte avdragsgill men beloppet som betalas ut vid dödsfall eller förtidspension är inte inkomstbeskattat.

Pensionsförsäkring
I en företagsstart brukar det vara svårt att få pengarna att räcka till allt. Men då du har möjlighet rekommenderar vi att du skaffar dig en pensionsförsäkring.

Kompanjonförsäkring
Om du driver verksamhet tillsammans med någon annan kan det vara idé att skydda företagets fortlevnad om någon av er skulle förolyckas eller vilja dra sig tillbaka. Kan t.ex. göras med kapitalförsäkringar, vilka används för att lösa ut den ena parten så att företaget inte behöver säljas.

Du/ni väljer själv hur mycket och hur ofta du/ni vill spara. En kapitalförsäkring är inte låst på samma sätt som ett pensionssparande. Kapitalförsäkringen kan förvaltas på olika sätt och du bestämmer själv vilken trygghet i sparandet du vill ha. En större risk d.v.s. placera i aktier kan ge en högre avkastning.

Premien är inte avdragsgill men de utbetalade beloppen är fria från inkomst- skatt.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar