Arbetslöshetsförsäkring

Det är inte alltid det går som man tänkt sig. Marknaden kan svikta, företaget råkar ut för händelser som gör att det måste läggas ned. En positiv sak kan vara att du säljer företaget. Även som företagare kan du tillhöra en arbetslöshetskassa och då för företagare.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

SMÅA, Småföretagarnas Arbetslöshetskassa är exempel på en som du kan tillhöra. En neutral arbetslöshetskassa är Alfakassan i Ljusdal. Här kan man vara med både som företagare och anställd.

Arbetslöshetsförsäkring, regler vid arbetslöshet

Företagare
Lagen om arbetslöshetsförsäkring definierar en företagare på detta viset:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • En person som äger eller är delägare i en näringsverksamhet där vederbörande arbetar. Personen ska också ha ett väsentligt inflytande över verksamheten och kunna påverka det ekonomiska utfallet.

Arbetslöshet då verksamheten definitivt upphört
För att kunna få ersättning krävs att den personliga verksamheten i rörelsen upphört definitivt och inte bara tillfälligt. Alla möjligheter att driva företaget ska vara borta som t.ex. företaget avregistrerat eller sålt, F-skattebevis återlämnat, lokalen uppsagd, varulager och inventarier sålda. Det ska med andra ord inte gå att bedriva någon som helst verksamhet vidare.

Arbetslöshet vid tillfälligt uppehåll, företaget vilande
Det finns en möjlighet att kunna få arbetslöshetsersättning utan att företaget definitivt avvecklats. Tanken med detta är att det inte ska ske en kapitalförstöring i företaget som kanske bara beror på en tillfällig svacka i verksamheten, en tid där det är omöjligt att försörja sig på verksamheten men där det finns en framtida möjlighet.

Det finns en hel del krav i samband med ett tillfälligt uppehåll. Svackan får inte bero på säsongsvariationer. Ingen verksamhet får bedrivas i företaget med undantag av sådant som är till för att förhindra att egendom förstörs, lagstadgad ekonomisk redovisning eller andra skyldigheter.

Det går att göra mer än ett tillfälligt uppehåll i verksamheten. Förutsättningen är dock att det gått minst fem år sedan du återupptog verksamheten i företaget.

När det gäller att få arbetslöshetsersättningen är kravet att man måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Den verksamheten som utförs för att skydda företagets egendom får inte på något sätt inskränka detta.

Vad du gör vid arbetslöshet
Det är inte möjligt att få ersättning under den tid då du avvecklar företaget. Det är först när allt är klart som du kan få arbetslöshetsersättning.

 • Först:
  Kontakta arbetsförmedlingen, där får du
  – anmälan om arbetslöshet
  – arbetsintyg för företagare
   
 • Definitiv avveckling:
  Förutom att du skickar in ovanstående blanketter ifyllda krävs att du bifogar
  – avregistreringsbevis från Bolagsverket
  – intyg på att F-skattebevis återkallats om du haft enskild firma
  – har du sålt företaget, försäljningskontrakt, överlåtelse av andelar etc.
  – försäljningsavtal avseende inventarier, varulager etc.
  – återkallande av eventuella tillstånd, t.ex. att bedriva taxirörelse
  – uppsägning av hyreskontrakt
  – om företaget gått i konkurs, beslutet från tingsrätten
  – om du haft ett arrende, skicka kopia på det avtal som visar att arrendet har upphört
   
 • Tillfälligt uppehåll:
  – anmälan om arbetslöshet och arbetsintyg för företagare

Hur din ersättning beräknas
För att Arbetslöshetskassan ska kunna beräkna din ersättning krävs också att följande skickas in:

– deklarationer för de senaste tre åren, exkl. avvecklingsåret
– kontrolluppgift för de tre senaste åren om du drivit företaget i AB-form
– intyg från din försäkringskassa som visar på antalet sjukdagar etc.
– om du haft annan anställning, arbetsgivarintyg
– eventuellt beslut om pensioner t.ex. halv sjukpension
– eventuellt beslut om bidrag till start av näringsverksamhet

Företagares dagsförtjänst (Lag 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring)

37 § När underlag för beräkning av dagsförtjänst för företagare bestäms ska dagsförtjänsten grundas på den inkomst från verksamheten som framgår av senaste beslut om slutlig skatt. Om det är mer förmånligt för företagaren, ska dagsförtjänsten grundas på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två år som föregår beskattningsåret i senaste beslut om slutlig skatt.

Bestämmelser om sammanläggning av förvärvsinkomst och förmåner vid beräkning av dagsförtjänst finns i 25 a § andra stycket. Lag (2011:1384).

37 a § För en företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet inom 24 månader från det att verksamheten startade får dagsförtjänsten grundas på företagarens tidigare anställning. När dagsförtjänsten grundas på tidigare anställning ska prövning av om arbetsvillkoret uppfyllts avse tid i anställningen. Ramtiden ska då avse de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande startade sin verksamhet. Lag (2010:445).

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar