Begär och beroende

Av Emma Abrahamsson, Mental Kraft.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Begär och beroende

Ett beroende är ett vanemässigt beteende som direkt eller indirekt skadar oss själva eller andra. Ofta kopplar vi beroende till rökning, alkohol eller drogmissbruk. Det finns dock många sorters beroenden, däribland ätstörningar, kontrollbegär, maktbegär och manier.

Den gemensamma nämnaren för alla former av beroende är att vi tar till en yttre åtgärd för att kompensera ett inre problem. Människor använder olika sätt för att fly från sig själva. Det enklaste sättet att fly från en konflikt är att använda yttre stimuli. Nikotin, droger och alkohol och mat blir lätt en genväg till harmoni och frihet från bekymmer. Ofta förnekar vi att vi har ett beroende, tills vi står inför uppgiften att sluta. Vi hävdar ofta att vi röker, dricker eller frossar i mat för att det är så trevligt, socialt och smakar så gott. Det är självbedrägligt att ange sådana skäl till sitt beroende.

Det finns inte någon människa som skulle vara beroende om det inte var förenat med en känslomässig vinst. Först skapas en känslomässig brist, därefter skapas behovet av att fylla den. Svårigheten med att bli fri från ett beroende är just att det tillfredsställer vissa emotionella behov, som vi inte tror oss kunna tillfredsställa på något annat sätt. Att möta sina inre känslokonflikter kräver beslutsamhet, mod och ansvar, vilket gör att vi gärna avstår. Men för att skapa det liv vi önskar måste vi helt enkelt möta konflikterna – frihet från beroendet följer på köpet.

På www.mentalkraftab.se kan du läsa hela artikeln om begär och beroende. Artikeln innehåller även viktiga, självreflekterande frågor för dig som har någon form av beroende.

Är du intresserad av att veta mer om självutveckling?

Gå in på Mental Krafts hemsida www.mentalkraftab.se

© Emma Abrahamsson, Mental Kraft

Lämna en kommentar