Förändringsprocesser

Av Emma Abrahamsson, Mental Kraft.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Att lyssna till sin inre röst

Ordet vana härstammar från latinets habitus, som betyder dräkt. Vi klär oss i en mängd vanor, som fysiska handlingar, attityder och reaktionsmönster. Vissa hjärnforskare hävdar att minst 99 % av allt vi gör dagligen styrs vanemässigt.

Våra vanor utgör vår personlighet och är en självklar del av oss. Därför finner vi trygghet i dem. Vi har oftast bra argument för att slippa förändra vår personlighet, och alla som har försökt vet hur svårt det är att bryta ett vanemönster.

Anledningen till att de flesta förändringsprocesser går mycket långsamt är att de kräver mycket mod. Viljan att förändras finns där, men rädslan för konsekvenserna är starkare. Det är skrämmande att lämna den invanda tillvaron bakom sig, även om livet känns förtvivlat sorgligt. Vi vet vad vi har, men inte vad vi får.

Att lyssna till sin inre röst innebär att vi är tvungna att släppa taget om trygg- heten, vilket gör oss livrädda. Hellre lever vi som halva människor än överger det vi kallar trygghet. Men trygghet som skapas genom att stänga ute förändringar, är ingen verklig trygghet. Att kämpa mot förändringar leder till ett liv styrt av rädsla och ångest inför framtiden. Ha istället modet att fatta de beslut som är nödvändiga och köpslå inte med dig själv när du känner att en förändring är nödvändig. Lita på din intuition. Den stämmer alltid, men färgas alltför ofta av rädsla. Ta ansvar för de förändringar som du vet måste göras. Att lyssna på hjärtat är det bästa du kan göra, i alla situationer. Sören Kierkegaard sa: ”Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora livet.”

Är du intresserad av att veta mer om självutveckling?

Gå in på Mental Krafts hemsida www.mentalkraftab.se

© Emma Abrahamsson, Mental Kraft

Lämna en kommentar