Coaching – Kommunicera rätt

Materialet är skrivet av Tina P Jönsson, ägare till MOL Moment Of Life som är ett coach företag med inriktning mot Privat & Företagssektorn.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Coaching – Kommunicera rätt

En ny fråga har uppkommit. Den lyder så här:
Jag sitter i en styrgrupp på vår arbetsplats och nästan varje gång vi skall ta upp olika förslag eller idéer om förändringar känner jag mig inte hörd av övriga i gruppen. Inte av alla, men av några. Detta är ett jätteproblem för mig. Jag vet att mina idéer skulle fungera bra. Vad kan jag göra för att bli hörd?

Jag ser ordet kommunikation framför mina ögon när jag hör frågan. Så låt oss därför gå lite djupare in i detta område. Vi kommunicerar varje dag med olika nivåer av befattningar och personligheter. Vi utsätts för situationer som ställer höga eller låga krav på vårt engagemang beroende på kommunikationens innehåll.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Det är här vi ibland kan komma på kant med oss själva som samtalspartner. Vi fostras och formas genom livet. Vi tar efter förebilder och skapar omedvetet eller medvetet sätt att uttrycka oss på.

Framförandet av ditt budskap handlar till stor del om hur stark din självkänsla är. Behärskar du ett område väl, uttrycker du dig med en starkare tilltro till det du säger. Du avspeglar självförtroende och människor runt dig tror på det du säger och anammar dina värderingar. Är du mindre kunnig inom det du framför, skapar det omedvetet eller medvetet en inre osäkerhet. Du kanske drabbas av en rädsla över hur din omgivning skall uppfatta dig. Du uttrycker dig på ett sådant sätt som ger signaler om osäkerhet och det känner motparten i samtalen. Detta leder till att du kanske inte alltid blir tagen på allvar. Ett viktigt område för t.ex. alla våra säljare ute i landet.

Därför är det viktigt att du själv tar reda på var du känner dig otrygg i din kommunikation. Känner dina medarbetare att du är osäker kommer du inte heller lyckas få med dig dessa personer i dina resonemang. Om du till 100% tror på och lyckas hålla fokus till i ditt framförande, kommer detta spegla av sig till övriga i gruppen och därmed fånga deras intresse. Hur behärskar du kommunikation?

Några gyllene regler är att du skall kunna vara närvarande i situationen, vara neutral, medveten om hur du framför ditt budskap, kunna sprida motivation runt ditt budskap, tydlighet, förstående, hålla fokus, visa medlidande, förlåtande och slutligen att kunna uttala ditt budskap med finess.

Coaching

För att kartlägga din kommunikationsförmåga idag, kan du börja med att svar på följande frågor med svaren Ja eller Nej:

  1. Jag lyssnar med båda mina öron på vad personer säger till mig?
  2. Jag har lätt för att förlåta personer om något har gått fel?
  3. Jag kan sätta mig in i andras problem och har empati för dem?
  4. Uppstår det ett problem rycks jag inte med åt något håll utan håller fokus på själva kärnan i situationen.
  5. Jag vet var mina brister är i min kommunikation?
  6. Min omgivning förstår mig och är med på det jag säger?
  7. Personer förstår vad jag menar och jag behöver ej upprepa mig?
  8. För att alla skall greppa budskapet positivt, håller jag själv en positiv inställning till min presentation?
  9. Jag förklarar mitt budskap så alla i min omgivning förstår vad jag menar.
  10. När jag lägger fram ett budskap håller jag mig inom området. Vi diskuterar inget annat?

Räkna ihop dina Ja och Nej. Flest Ja visar på att du är en god kommunikatör och att du oftast får med dig din omgivning. Vid flest Nej behöver du se över vad som är fel i din kommunikation och jobba på att förbättra den.

© Tina P Jönsson

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar