Introduktion

Att anställa en person är en stor investering. Det gäller att få den nye medarbetaren att snabbt komma in i de rutiner, kamratskap etc. som finns på arbetsplatsen. Det är också viktigt att komma ihåg att personen är "nybörjare", inte i sin yrkesroll men för övrigt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Välkommen till oss!

Efter det att anställningsavtalet är skrivet med den nyanställde, lönen överenskommen och tillträdesdagen bestämd, gäller det att planera för den anställdes första tid på den nya arbetsplatsen.

Det finns en hel del som ska göras innan den första arbetsdagen. Arbetskamraterna ska informeras,närmaste chef ska ges möjlighet att planera introduktionen och de första arbetsuppgifterna, eventuell arbetsplats iordningställas, en personakt upprättas, ”lägga in” personen i lönesystemet mm.

Första dagen på det nya jobbet

Se till att den nyanställde får ett trevligt mottagande. Alla är nyfikna på varandra vilket innebär att det alltid är bra om den nyanställde kan sitta ned en stund och prata med sina nya arbetskamrater. Den anställde är oftast också intresserad av att veta vilka krav och förväntningar som arbetskamrater och även närmaste chef ställer på honom.

Som nyanställd känner man en osäkerhet i hur det fungerar på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att snabbt få reda på de rutiner som finns. Informationsmaterial och instruktioner bör snarast lämnas över. Information om bland annat arbetstider, raster, kollektivavtal, löneutbetalningsdag, hur sjukanmälan fungerar, olika ordningsregler mm.

En rundvandring görs och är företaget större bör den nyanställde presenteras för viktiga kontaktpersoner. En första genomgång av arbetsuppgifterna görs och tillsammans med den nyanställde börjar man planera för vad som ska utföras den närmaste tiden.

Sådant som har med säkerhet att göra samt vad som gäller angående sekretess bör snabbt delges den nyanställde.

De närmast följande veckorna

Fördjupning av det som sades och gjordes första dagen. En utbildning i företagets produkter och tjänster. Presentation för fackets representanter på arbetsplatsen om det finns några sådana. Berätta om företagets mål, hur organisationen är uppbyggd om företaget är lite större, den anställdes plats i organisationen mm.

Se till att den anställde får mycket stöd och hjälp i utförandet av sina arbetsuppgifter. Gör det på ett sådant sätt att det inte uppfattas som en kontroll eller övervakning. Var noga med att påpeka att frågor från den nyanställde är välkomna och att det inte finns något som heter ”dumma frågor”. Kontrollera att kontakten med arbetskamraterna fungerar.

Efter en tid bör ett utvecklingssamtal genomföras där man diskuterar och går igenom om den anställde tycker sig ha fått den information han tror sig behöva. Vilka de första intrycken är från båda parter. Hur den framtida arbetsinsatsen ska se ut. Om det finns något utbildningsbehov för att klara arbetsuppgifterna i framtiden.

En människa som trivs på sitt arbete presterar självklart bättre än den som misstrivs. Arbeta hårt med att personen ska komma in i arbetsgemenskapen. Den sociala samvaron är viktigare än vad många tror.

Lämna en kommentar