Klaga på vara/tjänst

Vill du klaga på en vara du köpt över nätet? Då ska du alltid först vända dig direkt till företaget du handlat av.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vart vänder jag mig för att klaga?

Om du vill klaga på varan ska du först av allt vända dig till företaget. Du måste då förklara varför du är missnöjd med varan. Klagomålet ska göras inom skälig tid efter det att du köpte varan. Efter 3 år har du förlorat din rätt att klaga. I Konsumentverkets Klagoguide hittar du brevmallar att använda när du klagar. Om du och företaget inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Personlig rådgivning

Vill du ha personlig rådgivning kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun, om du handlat från en svensk webbutik. Har du handlat från en butik i ett annat EU-land kan du vända dig till Konsument Europa. Näringslivet har också egna instanser dit du kan vända dig med klagomål eller om du vill anmäla något företag som misskött sig.

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag. Tvisten ska vara mellan en konsument och företag, alltså inte mellan privatpersoner och inte heller mellan företag.

Konsument Europa ger dig som konsument goda råd när du ska handla över gränserna inom EU. Du kanske behöver råd inför ett köp, eller hjälp om det uppstår problem efter köpet. Vi informerar om dina rättigheter och skyldigheter. Vårt mål är att underlätta för dig som konsument att utnyttja fördelarna med den gemensamma europeiska marknaden. Konsument Europa är en fristående enhet på Konsumentverket.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar